Služební cesty

Služební cesty

Systematická správa služebních cest i žádostí, vyřízení hotelu, letenek, vozidel nebo nároků na zálohu a následné vyúčtování s důrazem na dodržení platné legislativy a interních pravidel společnosti.

Služební cesty

Služební cesty

Systematická správa služebních cest i žádostí, vyřízení hotelu, letenek, vozidel nebo nároků na zálohu a následné vyúčtování s důrazem na dodržení platné legislativy a interních pravidel společnosti.

Plánujte, zařizujte, cestujte a vyúčtujte

Plán služební cesty

Začátek a konec služební cesty lze snadno zadat spolu s informacemi o způsobu dopravy a požadavky na hotel, letenky nebo zálohy.

Ubytování a letenky

Oddělení zodpovědné za rezervace zajistí ubytování a letenky v souladu s konkrétními požadavky.

Správa vozového parku

Odpovědná osoba má k dispozici důležité informace o použitém vozidle a jeho technickém stavu.

Skenování na cestě

V reálném čase lze doklady pohodlně naskenovat a uložit přímo do aplikace Team assistant použitím mobilního zařízení.

Cestovní náhrady

Aplikace uchovává přehled o skutečných nárocích na cestovní náhrady, včetně potenciálních nároků na stravenky.

Vyúčtování služební cesty

Oddělení účetnictví má přístup ke všem potřebným informacím pro vyúčtování služební cesty.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Plánujte, zařizujte, cestujte a vyúčtujte

Plán služební cesty

Začátek a konec služební cesty lze snadno zadat spolu s informacemi o způsobu dopravy a požadavky na hotel, letenky nebo zálohy.

Ubytování a letenky

Oddělení zodpovědné za rezervace zajistí ubytování a letenky v souladu s konkrétními požadavky.

Správa vozového parku

Odpovědná osoba má k dispozici důležité informace o použitém vozidle a jeho technickém stavu.

Skenování na cestě

V reálném čase lze doklady pohodlně naskenovat a uložit přímo do aplikace Team assistant použitím mobilního zařízení.

Cestovní náhrady

Aplikace uchovává přehled o skutečných nárocích na cestovní náhrady, včetně potenciálních nároků na stravenky.

Vyúčtování služební cesty

Oddělení účetnictví má přístup ke všem potřebným informacím pro vyúčtování služební cesty.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Příklad z praxe

Martin letí na služební cestu do Londýna na celý týden. Po vyplnění detailů o cestě může odeslat žádost o schválení svému nadřízenému. Jakmile dostane schválení, příslušné oddělení zařídí letenky, hotel a všechny další potřebné náležitosti k cestě. Během cesty Martin zaznamenává skutečné náklady na ubytování a stravování přímo do aplikace. Na základě těchto záznamů se automaticky vypočítá částka k proplacení. Oddělení financí pak provádí schválení a vyplácení peněz na základě těchto záznamů.

Příklad
z praxe

Martin letí na služební cestu do Londýna na celý týden. Po vyplnění detailů o cestě může odeslat žádost o schválení svému nadřízenému. Jakmile dostane schválení, příslušné oddělení zařídí letenky, hotel a všechny další potřebné náležitosti k cestě. Během cesty Martin zaznamenává skutečné náklady na ubytování a stravování přímo do aplikace. Na základě těchto záznamů se automaticky vypočítá částka k proplacení. Oddělení financí pak provádí schválení a vyplácení peněz na základě těchto záznamů.

Hodila by se vám digitalizace tohoto firemního procesu?

Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás pro více informací.

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Cyklus zaměstnance

Faktury přijaté

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Cyklus zaměst-
nance

Faktury přijaté

Nepříto-
mnost