Dodávka procesů na klíč

Dodávka
procesů na klíč

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském světě je klíčové být konkurenceschopný a efektivní pro dosažení úspěchu. Nástroje pro správu podnikových procesů (BPM) se staly nezbytnými pro optimalizaci procesů, zvýšení produktivity a podporu růstu.

Čas hraje klíčovou roli

A to i při implementaci nových technologií ve vaší organizaci. Proces implementace platformy Team assistant je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a minimalizoval přerušení vašich stávajících pracovních postupů. Náš zkušený tým specialistů pro implementaci spolupracuje s vaší organizací, aby zajistil hladký přechod a poskytoval komplexní podporu a know-how na každém kroku.

Čas hraje klíčovou roli

A to i při implementaci nových technologií ve vaší organizaci. Proces implementace platformy Team assistant je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a minimalizoval přerušení vašich stávajících pracovních postupů. Náš zkušený tým specialistů pro implementaci spolupracuje s vaší organizací, aby zajistil hladký přechod a poskytoval komplexní podporu a know-how na každém kroku.

Přemýšlíte nad TASem?

Pojďme si projít celý proces jeho integrace do vaší firmy.

1 | Analýza a plánování

Naše spolupráce začíná důkladným zhodnocením vašich podnikových potřeb a stávajících procesů. Pracujeme ve spolupráci s vaším týmem na vytvoření jasně definovaného plánu implementace s ustanovenými milníky a časovými rámci.

2 | Implementace a integrace

Team assistant je plně přizpůsobitelný. V této fázi náš team implementuje analyzované a odsouhlasené customizace vybraných procesů, zpravidla během nižších jednotek týdnů. Platformu integrujeme do vašeho stávajícího softwarového ekosystému.

3 | Testování a spuštění

Po navržení procesů a konfiguraci v testovacím prostředí připravujeme zahájení testů naší platformy vybranými uživateli z vašeho týmu. Zajišťujeme, aby byly veškeré komponenty správně připraveny a nasazeny.

4 | První kolo testování

Naši specialisté a týmy zákazníků pečlivě testují platformu, ověřují funkčnost a provádějí simulace reálných scénářů.

5 | Zpracování připomínek

Zpětná vazba z 1. kola testování je klíčová. Každá připomínka je pečlivě zvážena, diskutována a zapracována, abychom zajišťovali optimální výkon a spolehlivost.

6 | Druhé kolo testování

Implementujeme připravené úpravy a proces pokračuje do 2. testovacího kola. Znovu a finálně testujeme všechny aspekty, abychom ověřili, že vše funguje, jak má.

7 | Produkční prostředí

Po úspěšném druhém testování jsme připraveni implementovat platformu do produkčního prostředí. Tím zajišťujeme plynulý přechod a výkonnost ve skutečném provozu.

8 | Školení
a podpora

Pro maximalizaci výhod poskytujeme školení pro vaše zaměstnance. Snadno použitelné uživatelské rozhraní a intuitivní funkce usnadňují přijetí nového nástroje. Našeho oddělení podpory můžete využívat i po implementaci k řešení dotazů a problémů, což zaručuje pozitivní uživatelský zážitek.

Přemýšlíte nad TASem?

Pojďme si projít celý proces jeho integrace do vaší firmy.

1 | Analýza a plánování

Naše spolupráce začíná důkladným zhodnocením vašich podnikových potřeb a stávajících procesů. Pracujeme ve spolupráci s vaším týmem na vytvoření jasně definovaného plánu implementace s ustanovenými milníky a časovými rámci.

2 | Implementace a integrace

Team assistant je plně přizpůsobitelný. V této fázi náš team implementuje analyzované a odsouhlasené customizace vybraných procesů, zpravidla během nižších jednotek týdnů. Platformu integrujeme do vašeho stávajícího softwarového ekosystému.

3 | Testování a spuštění

Po navržení procesů a konfiguraci v testovacím prostředí připravujeme zahájení testů naší platformy vybranými uživateli z vašeho týmu. Zajišťujeme, aby byly veškeré komponenty správně připraveny a nasazeny.

4 | První kolo testování

Naši specialisté a týmy zákazníků pečlivě testují platformu, ověřují funkčnost a provádějí simulace reálných scénářů.

5 | Zpracování připomínek

Zpětná vazba z 1. kola testování je klíčová. Každá připomínka je pečlivě zvážena, diskutována a zapracována, abychom zajišťovali optimální výkon a spolehlivost.

6 | Druhé kolo testování

Implementujeme připravené úpravy a proces pokračuje do 2. testovacího kola. Znovu a finálně testujeme všechny aspekty, abychom ověřili, že vše funguje, jak má.

7 | Produkční prostředí

Po úspěšném druhém testování jsme připraveni implementovat platformu do produkčního prostředí. Tím zajišťujeme plynulý přechod a výkonnost ve skutečném provozu.

8 | Školení
a podpora

Pro maximalizaci výhod poskytujeme školení pro vaše zaměstnance. Snadno použitelné uživatelské rozhraní a intuitivní funkce usnadňují přijetí nového nástroje. Našeho oddělení podpory můžete využívat i po implementaci k řešení dotazů a problémů, což zaručuje pozitivní uživatelský zážitek.

Věříme v partnerství s našimi klienty, které vede k proměně jejich interních procesů a přináší konkrétní výsledky. Pojďme se sejít, ať se můžete přesvědčit…