Audity

Audity

Správa auditů vám umožní plánovat, řídit a vyhodnocovat auditní procesy s maximální efektivitou. Zautomatizované plánování a sledování zajišťuje, že váš tým má všechny podklady, které potřebuje k úspěšnému provedení auditů.

Audity

Audity

Správa auditů vám umožní plánovat, řídit a vyhodnocovat auditní procesy s maximální efektivitou. Zautomatizované plánování a sledování zajišťuje, že váš tým má všechny podklady, které potřebuje k úspěšnému provedení auditů.

Kontrolujte a zlepšujte své audity

Automatizované plánování auditů

Na základě počtu plánovaných auditů na začátku období systém generuje plán auditů pro každého auditora během období.

Automatizace

Automatické úkoly a dokumentace pro provedení auditu.

Sledování rizik a nálezů

Pokud jsou odhalena rizika nebo jiné nálezy během auditu, je zajištěno sledování a řešení těchto problémů až do jejich nápravy nebo eliminace.

Vyhodnocování auditů

Po provedení auditu proces umožňuje snadné vyhodnocení výsledků a generuje zprávy a analýzy pro další plánování a zlepšení auditních procesů.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Kontrolujte a zlepšujte své audity

Automatizované plánování auditů

Na základě počtu plánovaných auditů na začátku období systém generuje plán auditů pro každého auditora během období.

Automatizace

Automatické úkoly a dokumentace pro provedení auditu.

Sledování rizik a nálezů

Pokud jsou odhalena rizika nebo jiné nálezy během auditu, je zajištěno sledování a řešení těchto problémů až do jejich nápravy nebo eliminace.

Vyhodnocování auditů

Po provedení auditu proces umožňuje snadné vyhodnocení výsledků a generuje zprávy a analýzy pro další plánování a zlepšení auditních procesů.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Příklad z praxe

Roman, vedoucí auditního týmu, potřebuje provést sérii auditů v rámci kalendářního roku. S naším řešením pro správu auditů může Roman snadno zadat informace o plánovaných auditech a nastavit konkrétní podrobnosti. Na základě těchto údajů systém automaticky generuje plán auditů pro každého auditora v týmu, vytváří příslušné úkoly a dokumentaci pro jejich provedení. Pokud během auditů odhalí rizika nebo jiné nálezy, tým auditorů může snadno sledovat a řešit jejich nápravu a eliminaci. Po dokončení auditů systém umožňuje snadné vyhodnocení výsledků a generování zpráv pro další plánování a zlepšení auditních procesů.

Příklad
z praxe

Roman, vedoucí auditního týmu, potřebuje provést sérii auditů v rámci kalendářního roku. S naším řešením pro správu auditů může Roman snadno zadat informace o plánovaných auditech a nastavit konkrétní podrobnosti. Na základě těchto údajů systém automaticky generuje plán auditů pro každého auditora v týmu, vytváří příslušné úkoly a dokumentaci pro jejich provedení. Pokud během auditů odhalí rizika nebo jiné nálezy, tým auditorů může snadno sledovat a řešit jejich nápravu a eliminaci. Po dokončení auditů systém umožňuje snadné vyhodnocení výsledků a generování zpráv pro další plánování a zlepšení auditních procesů.

Hodila by se vám digitalizace tohoto firemního procesu?

Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás pro více informací.

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů