Elektronický podpis

Elektronický podpis

Proces elektronického podepisování dokumentů v aplikaci Team assistant, s napojením na různé platformy pro elektronický podpis jako DocuSign nebo Obelisk, je moderním a efektivním způsobem, jak zrychlit schvalovací procesy a zvýšit bezpečnost vašich důležitých dokumentů. S propojením na důvěryhodný elektronický archiv, který platforma nabízí, je prokázání platnosti vašich dokumentů dostupné na pár kliknutí.

Elektronický podpis

Elektronický podpis

Proces elektronického podepisování dokumentů v aplikaci Team assistant, s napojením na různé platformy pro elektronický podpis jako DocuSign nebo Obelisk, je moderním a efektivním způsobem, jak zrychlit schvalovací procesy a zvýšit bezpečnost vašich důležitých dokumentů. S propojením na důvěryhodný elektronický archiv, který platforma nabízí, je prokázání platnosti vašich dokumentů dostupné na pár kliknutí.

Šetříme papír, tiskárnu i prostory archivu

Integrace s populárními platformami

Team assistant je kompatibilní s významnými službami pro elektronický podpis jako je DocuSign nebo Obelisk, čímž je uživatelům umožněno používat nástroje pro rychlé elektronické podepsání dokumentů.

Verze dokumentů na jednom místě

Vaše dokumenty budou dostupné k náhledu od první pracovní verze až po podepsanou, finální verzi.

Zaručený elektronický archiv

Zajišťuje ověřitelnost neporušenosti obsahu dokumentů pomocí časového razítka a kontroluje platnost podpisů, což je užitečné například pro soudní řízení.

Vazba na další procesy

Propojení s dalšími procesy zajišťuje konzistenci a transparentnost.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Šetříme papír, tiskárnu i prostory archivu

Integrace s populárními platformami

Team assistant je kompatibilní s významnými službami pro elektronický podpis jako je DocuSign nebo Obelisk, čímž je uživatelům umožněno používat nástroje pro rychlé elektronické podepsání dokumentů.

Verze dokumentů na jednom místě

Vaše dokumenty budou dostupné k náhledu od první pracovní verze až po podepsanou, finální verzi.

Zaručený elektronický archiv

Zajišťuje ověřitelnost neporušenosti obsahu dokumentů pomocí časového razítka a kontroluje platnost podpisů, což je užitečné například pro soudní řízení.

Vazba na další procesy

Propojení s dalšími procesy zajišťuje konzistenci a transparentnost.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Příklad z praxe

Kamila, administrativní specialistka, zajišťuje administrativu kolem nové smlouvy s dodavatelem IT služeb. Po interním schválení ji jednatelé podepíší elektronicky, třeba i přes mobil. Kamila získá okamžité potvrzení a nemusí archivovat fyzickou kopii. Když dodavatel vybere své pracovníky, Kamila ještě požádá o elektronický podpis smlouvy o mlčenlivosti, stejně jednoduše jako předtím.

Příklad
z praxe

Kamila, administrativní specialistka, zajišťuje administrativu kolem nové smlouvy s dodavatelem IT služeb. Po interním schválení ji jednatelé podepíší elektronicky, třeba i přes mobil. Kamila získá okamžité potvrzení a nemusí archivovat fyzickou kopii. Když dodavatel vybere své pracovníky, Kamila ještě požádá o elektronický podpis smlouvy o mlčenlivosti, stejně jednoduše jako předtím.

Hodila by se vám digitalizace tohoto firemního procesu?

Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás pro více informací.

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Cyklus zaměstnance

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Cyklus zaměst-
nance