Smlouvy

Smlouvy

Team assistant vám umožní řídit životní cyklus smluv od samotného vzniku konceptu přes schvalování až po fázi archivace, dodatkování a výpovědi. Díky kombinaci efektivního připomínkování, snadného schvalování, moderního elektronického podepisování a přehledné správy budete mít plnou kontrolu nad vašimi smluvními závazky.

Smlouvy

Smlouvy

Team assistant vám umožní řídit životní cyklus smluv od samotného vzniku konceptu přes schvalování až po fázi archivace, dodatkování a výpovědi. Díky kombinaci efektivního připomínkování, snadného schvalování, moderního elektronického podepisování a přehledné správy budete mít plnou kontrolu nad vašimi smluvními závazky.

Připomínkování, schvalování, podepisování a správa – vše na jednom místě

Centralizovaná evidence

Detailní evidence smluv a jejich dodatků či výpovědi, údajů o protistraně a informací o procesu zpracování.

Úložiště dokumentů

Smluvní dokumenty, přílohy a revize jsou uloženy v chráněném souborovém úložišti s viditelnými verzemi dokumentů.

Řízení přístupových práv

Důraz na správu přístupových práv k typům, skupinám smluv a jednotlivým smlouvám.

Notifikace a hlídání termínů

Upozorňování na lhůty, smluvní podmínky a možnost ad hoc e-mailových upozornění.

Schvalovací procesy

Dynamické vyhodnocení podle atributů smlouvy a schvalování na jedno kliknutí.

Vazba na další procesy

Propojení s objednávkami, fakturami, zakázkami, HR procesy a dalšími procesy zajišťuje konzistenci a transparentnost.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Připomínkování, schvalování, podepisování a správa – vše na jednom místě

Centralizovaná evidence

Detailní evidence smluv a jejich dodatků či výpovědi, údajů o protistraně a informací o procesu zpracování.

Úložiště dokumentů

Smluvní dokumenty, přílohy a revize jsou uloženy v chráněném souborovém úložišti s viditelnými verzemi dokumentů.

Řízení přístupových práv

Důraz na správu přístupových práv k typům, skupinám smluv a jednotlivým smlouvám.

Notifikace a hlídání termínů

Upozorňování na lhůty, smluvní podmínky a možnost ad hoc e-mailových upozornění.

Schvalovací procesy

Dynamické vyhodnocení podle atributů smlouvy a schvalování na jedno kliknutí.

Vazba na další procesy

Propojení s objednávkami, fakturami, zakázkami, HR procesy a dalšími procesy zajišťuje konzistenci a transparentnost.

Sledování v reálném čase

Kompletní přehled o průběhu schvalování a auditní záznamy.

Přizpůsobené přehledy

Předdefinované a uživatelsky modifikované přehledy pro reporting a analýzy.

Příklad z praxe

Laura, odpovědná za back office, má v péči správu kancelářských záležitostí včetně elektřiny a dalších provozních nákladů. Laura objevuje vhodného dodavatele elektřiny, který nabízí dvouletou smlouvu s měsíčními splátkami 10 000 Kč. Jakmile jednatel firmy smlouvu podepíše, Laura zařadí smlouvu do archivu a propojí příchozí faktury v TASu s touto smlouvou. Team assistant poté hlídá, jestli zasmluvněný rámec 240 000 Kč není přečerpán. Díky tomu může vedení firmy jednoduše monitorovat, jaká částka již byla ze smlouvy čerpána a jaká částka ještě zůstává k dispozici.

Příklad
z praxe

Laura, odpovědná za back office, má v péči správu kancelářských záležitostí včetně elektřiny a dalších provozních nákladů. Laura objevuje vhodného dodavatele elektřiny, který nabízí dvouletou smlouvu s měsíčními splátkami 10 000 Kč. Jakmile jednatel firmy smlouvu podepíše, Laura zařadí smlouvu do archivu a propojí příchozí faktury v TASu s touto smlouvou. Team assistant poté hlídá, jestli zasmluvněný rámec 240 000 Kč není přečerpán. Díky tomu může vedení firmy jednoduše monitorovat, jaká částka již byla ze smlouvy čerpána a jaká částka ještě zůstává k dispozici.

Hodila by se vám digitalizace tohoto firemního procesu?

Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás pro více informací.

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Faktury přijaté

Cyklus zaměstnance

Elektronický podpis

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Podívejte se na naše řešení dalších procesů

Faktury přijaté

Cyklus zaměst-
nance

Elektronický podpis