Společnost pmd services s.r.o. byla založena v roce 2021, avšak klíčové osoby tvořící tuto společnost vzešly z přední developerské skupiny Lighthouse působící v České republice již od roku 2000.

Společnost poskytuje komplexní řešení v oblasti účetnictví, finančního managementu, poradenství a správy dokumentace. Specializuje se na daňové, IT a právní služby včetně nemovitostí, korporátního práva, práva práce a GDPR.

Společnost pmd services s.r.o. byla založena v roce 2021, avšak klíčové osoby tvořící tuto společnost vzešly z přední developerské skupiny Lighthouse působící v České republice již od roku 2000.

Společnost poskytuje komplexní řešení v oblasti účetnictví, finančního managementu, poradenství a správy dokumentace. Specializuje se na daňové, IT a právní služby včetně nemovitostí, korporátního práva, práva práce a GDPR.

Jaká řešení jsme přinesli

Ve spolupráci s firmou PMD services s.r.o. jsme úspěšně implementovali aplikaci Team Assistant, která výrazně zdokonalila klíčové oblasti našeho klienta a přinesla řadu výhod. Jsme připraveni škálovat naše procesy dle individuálních potřeb klienta a jím dále spravovaných společností.

Naše řešení úspěšně řeší následující výzvy:
Splátkové kalendáře:

  • Přijaté faktury: Aplikace umožňuje zadávání splátkových kalendářů podle plánu dodavatele, například ročního plánu plateb za energii kanceláří. Generuje proces přijatých faktur, které prochází schvalovacím procesem před zpracováním platby v ERP systému.
  • Vydané faktury: Faktury jsou automaticky vytvářeny v ERP systému podle definovaného splátkového kalendáře a odesílány do aplikace Team Assistant včetně PDF faktur. Tímto procesem se faktury automaticky zasílají odběratelům na jejich e-mailové adresy, což eliminuje potřebu manuálního zásahu a schvalování a poskytuje uživatelům přehled o veškeré fakturaci v jedné aplikaci.

Monitorování rozpočtů:
Pro klienta bylo klíčové sledovat plánované a reálné náklady během roku, proto Team Assistant umožňuje efektivní sledování a správu rozpočtů, což přispívá k finanční stabilitě a efektivitě.

Centrální správa pošty:
Klient hledal efektivní způsob zasílání a přijímání pošty přes datovou schránku napříč všemi společnostmi. Team Assistant poskytuje centrální správu datových zpráv, zjednodušuje proces a umožňuje ukládání dokumentů na jednom místě po neomezeně dlouhou dobu.

Řízení nepřítomností:
Pro oddělení HR a management byla klíčová evidence zaměstnanců, schvalování nepřítomností a sledování pracovní situace. Team Assistant poskytuje potřebnou evidenci, viditelnost a automatizaci v těchto procesech.

Stahování faktur a generování isdoc:
Pro efektivní zpracování a přenos faktur přijatých jsme začlenili funkce generování isdoc v různých variantách dle druhů zapojených společností. Faktury jsou na vstupu automaticky získávány z e-mailů (EWS) a po zadání generovány ve formátu isdoc pro účetní systém (ERP), což výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces fakturace.

Výdajové a příjmové pokladní doklady:
Naše aplikace také slouží k evidenci a schvalování výdajových a příjmových pokladních dokladů, včetně drobných výdajů.

Jaká řešení
jsme přinesli

Ve spolupráci s firmou PMD services s.r.o. jsme úspěšně implementovali aplikaci Team Assistant, která výrazně zdokonalila klíčové oblasti našeho klienta a přinesla řadu výhod. Jsme připraveni škálovat naše procesy dle individuálních potřeb klienta a jím dále spravovaných společností.

Naše řešení úspěšně řeší následující výzvy:
Splátkové kalendáře:

  • Přijaté faktury: Aplikace umožňuje zadávání splátkových kalendářů podle plánu dodavatele, například ročního plánu plateb za energii kanceláří. Generuje proces přijatých faktur, které prochází schvalovacím procesem před zpracováním platby v ERP systému.
  • Vydané faktury: Faktury jsou automaticky vytvářeny v ERP systému podle definovaného splátkového kalendáře a odesílány do aplikace Team Assistant včetně PDF faktur. Tímto procesem se faktury automaticky zasílají odběratelům na jejich e-mailové adresy, což eliminuje potřebu manuálního zásahu a schvalování a poskytuje uživatelům přehled o veškeré fakturaci v jedné aplikaci.

Monitorování rozpočtů:
Pro klienta bylo klíčové sledovat plánované a reálné náklady během roku, proto Team Assistant umožňuje efektivní sledování a správu rozpočtů, což přispívá k finanční stabilitě a efektivitě.

Centrální správa pošty:
Klient hledal efektivní způsob zasílání a přijímání pošty přes datovou schránku napříč všemi společnostmi. Team Assistant poskytuje centrální správu datových zpráv, zjednodušuje proces a umožňuje ukládání dokumentů na jednom místě po neomezeně dlouhou dobu.

Řízení nepřítomností:
Pro oddělení HR a management byla klíčová evidence zaměstnanců, schvalování nepřítomností a sledování pracovní situace. Team Assistant poskytuje potřebnou evidenci, viditelnost a automatizaci v těchto procesech.

Stahování faktur a generování isdoc:
Pro efektivní zpracování a přenos faktur přijatých jsme začlenili funkce generování isdoc v různých variantách dle druhů zapojených společností. Faktury jsou na vstupu automaticky získávány z e-mailů (EWS) a po zadání generovány ve formátu isdoc pro účetní systém (ERP), což výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces fakturace.

Výdajové a příjmové pokladní doklady:
Naše aplikace také slouží k evidenci a schvalování výdajových a příjmových pokladních dokladů, včetně drobných výdajů.

Výsledky naší spolupráce

Výsledkem je, že řešení Team Assistant přineslo našemu klientovi značné výhody a pomáhá úspěšně řešit tyto klíčové výzvy. Jsme hrdí na spolupráci s dynamickou společností jako je PMD services s.r.o. a na naši schopnost poskytovat efektivní nástroj pro komplexní digitalizaci agend.

Výsledky naší spolupráce

Výsledkem je, že řešení Team Assistant přineslo našemu klientovi značné výhody a pomáhá úspěšně řešit tyto klíčové výzvy. Jsme hrdí na spolupráci s dynamickou společností jako je PMD services s.r.o. a na naši schopnost poskytovat efektivní nástroj pro komplexní digitalizaci agend.

Jaké procesy byly použity?

Jaké procesy byly použity?

Faktury přijaté

Nepříto-
mnost

Jaké procesy byly použity?

Faktury přijaté

Nepříto-
mnost