První novinkou je informace k TAS v5.0, kdy již dnes najdete na našem Youtube kanálu videa k práci s novou vylepšenou verzi TASu.

První novinkou je informace k TAS v5.0, kdy již dnes najdete na našem Youtube kanálu videa k práci s novou vylepšenou verzi TASu.

Proč přejít na řízení procesů v TASu
místo používání Excelu?

1 | Centralizovaná správa dat – TAS umožňuje jednotné a centralizované spravování firemních dat, eliminuje chyby a zvyšuje spolehlivost informací. Excel často nedokáže efektivně centralizovat informace, což může vést k nesrovnalostem.

2 | Automatizace procesů – Excel je vhodný pro jednoduché tabulky, ale pro složité firemní procesy často dosahuje svých limitů. S TASem získáte robustní automatizaci a uvolníte čas a zdroje dříve věnované manuální práci.

3 | Analytika v reálném čase – TAS poskytuje analytiku v reálném čase, na rozdíl od Excelu, který může mít problémy se zpožděním dat a sledováním aktuálního stavu procesů. Optimalizujte firemní procesy díky aktuálním informacím a rychle reagujte na změny.

4 | Škálovatelnost – Firemní procesy se vyvíjejí a TAS je navržen pro škálovatelnost. Bez ohledu na velikost firmy může naše platforma růst a přizpůsobovat se dynamice vašich potřeb.

5 | Zvýšení produktivity – Nahrazením Excelu TASem zvýšíte efektivitu zaměstnanců. Ti budou moci lépe spolupracovat, minimalizovat duplicity práce a soustředit se na strategické úkoly, které přinášejí skutečnou hodnotu vaší firmě.

Proč přejít na řízení procesů v TASu místo používání Excelu?

1 | Centralizovaná správa dat – TAS umožňuje jednotné a centralizované spravování firemních dat, eliminuje chyby a zvyšuje spolehlivost informací. Excel často nedokáže efektivně centralizovat informace, což může vést k nesrovnalostem.

2 | Automatizace procesů – Excel je vhodný pro jednoduché tabulky, ale pro složité firemní procesy často dosahuje svých limitů. S TASem získáte robustní automatizaci a uvolníte čas a zdroje dříve věnované manuální práci.

3 | Analytika v reálném čase – TAS poskytuje analytiku v reálném čase, na rozdíl od Excelu, který může mít problémy se zpožděním dat a sledováním aktuálního stavu procesů. Optimalizujte firemní procesy díky aktuálním informacím a rychle reagujte na změny.

4 | Škálovatelnost – Firemní procesy se vyvíjejí a TAS je navržen pro škálovatelnost. Bez ohledu na velikost firmy může naše platforma růst a přizpůsobovat se dynamice vašich potřeb.

5 | Zvýšení produktivity – Nahrazením Excelu TASem zvýšíte efektivitu zaměstnanců. Ti budou moci lépe spolupracovat, minimalizovat duplicity práce a soustředit se na strategické úkoly, které přinášejí skutečnou hodnotu vaší firmě.

Proces výdajů zjednodušuje zadávání a schvalování nákladů zaměstnance. Uživatelé vyplní formulář s informacemi o výdajích a přidají přílohy (tyto přílohy mohou být naskenovány přímo z mobilu v okamžiku, kdy výdej vznikl). Systém následně automaticky validuje údaje, notifikuje manažery o nových nákladech a umožňuje jim snadné schvalování či zamítání přímo v aplikaci. Po schválení jsou náklady připraveny k vyplacení a zároveň je stále udržována historie pro monitorování, analýzu a reportování. Celý proces je navržen tak, aby byl efektivní, minimalizoval administrativní zátěž a usnadnil správu firemních nákladů.

Proces výdajů zjednodušuje zadávání a schvalování nákladů zaměstnance. Uživatelé vyplní formulář s informacemi o výdajích a přidají přílohy (tyto přílohy mohou být naskenovány přímo z mobilu v okamžiku, kdy výdej vznikl). Systém následně automaticky validuje údaje, notifikuje manažery o nových nákladech a umožňuje jim snadné schvalování či zamítání přímo v aplikaci. Po schválení jsou náklady připraveny k vyplacení a zároveň je stále udržována historie pro monitorování, analýzu a reportování. Celý proces je navržen tak, aby byl efektivní, minimalizoval administrativní zátěž a usnadnil správu firemních nákladů.