Úspěšná partnerství

Úspěšná partnerství

Partnerství založená na důvěrných vztazích a společném cíli – zlepšování služeb.

Poskytovatel komplexních v služeb v oblasti dokumentů. Tisková řešení, dokumentová řešení a digitalizace dokumentů v digitalizačních centrech s certifikací ISO 27001.

SNTE vytváří lidsko-počítačovou technologii, která dodá vašemu podnikání digitální podporu. V kombinaci to s mobilními aplikacemi, které lidé milují.

Firma freelancerů postavena na myšlence seskupit talentované lidi do spolupracujícího celku. Zabývají se především procesní analýzou a implementací procesních aplikací.

Konzultační společnost MAIND je součástí Neit Group a mimo jiné zajišťuje implementační projekty Team assistant na slovenském trhu.

Dodavatel SW a služeb s orientací na projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Poskytovatel infrastruktury, informačních systémů ERP, WMS, BI a informačních systémů vlastního vývoje.

Řešení a služby pro informační a IT bezpečnost. Je jedním z největších implementačních a servisních partnerů řešení IBM QRadar SIEM.

Dodavatel řešení pro digitalizaci a tvorbu bezpapírových procesů, digitální důvěru v souladu s eIDAS a elektronického podepisování dokumentů.