Podpora riešení
Team assistant

Všetkým zákazníkom aplikácie Team assistant ponúkame možnosť využiť niektorú z rozšírených úrovní podpory.

Nenechávajte riešenia pre Váš business bez podpory. S dôverou sa obraťte na niektorého z poskytovateľov technickej podpory.

Support môžu poskytovať nasledujúce subjekty:

Poskytovanie supportu implementačnými partnermi pripravujeme.

Prístup do helpdesku: