Schvaľovacie procesy
Lighthouse Group

Developerská skupina Lighthouse Group pôsobí v Českej republike od roku 2000. Všetky projekty realizovali v Prahe, ktorá je pre Lighthouse veľkou výzvou. Všetky plány v hlavnom meste sa snažia naplňovať nielen s pokorou a úctou k jedinečnej pražskej architektúre vytváranej po storočia, ale zároveň s ohľadom na životný štýl súčasnej doby. Doteraz zanechali svoje stopy hlavne v Prahe 7 a Prahe 9.

CieLE A Požiadavky,
ktoré SME SI STANOVILI

S ohľadom na rast a rozvoj vzniesla společnosť Lighthouse požiadavku na vytvorenie uceleného riešenia pre podporu schvaľovacích procesov. S rastom spoločnosti rástol aj objem prichádzajúcich dokladov a tým sa zvýšila aj pravdepodobnosť dvojitej úhrady faktúry. Medzi ďalšie požiadavky patrilo kontrolovanie rozpočtu a to celkom v 16 spoločnostiach.

25%

odhadovaná úspora času spracovania prijatých faktúr

aKé riešenia
SME priniesli

Medzi prvé procesy, ktoré boli riešené aplikáciou Team assistant, boli Objednávky, Prijaté faktúry a Splátkový kalendár. V rámci Faktúr a Objednávok stráži Team assistant okrem schvaľovacej matice a jednotlivých rolí vo workflow, aj budgety. V prípade vystavenia objednávky sa čerpanie do prehľadu rezervuje a v prípade naviazaní faktúry na objednávku sa vykoná čerpanie z rozpočtu.

Vzhľadom k činnosti spoločnosti rieši Lighthouse radu platieb na základe Splátkových kalendárov. Pomocou aplikácie Team assistant bolo zaistené generovanie týchto opakovaných platieb a ich schválenie pomocou workflow.

Výmena dokladov medzi aplikáciou a ERP Byznys bola vyriešená pomocou formátu ISDOC.

Postupom času sme pomohli vyriešiť radu ďalších procesov - GDPR - bezpečnostné incidenty a zoznámenia s dokumentom, Facility - záručné a pozáručné opravy, Darčekové šeky - preplácanie a schvaľovanie.

7

procesov

PRÍNOSY VYBRANÉHO Riešenia

Team assistant pomohol s celkovým zrychlením obchodu. Okrem pôvodne požadovaných procesov vďaka svojej variabilte zaviedol poriadok aj do ďalších oblastí. Hlavnými prínosmi sú úspora času zamestnancov, odbúranie chybovosti a predovšetkým úspora nákladov.

60

užívateľov

Hľadáte podobné riešenie?
Ozvite sa nám.

Ďakujeme! Vaša správa bola prijatá!
Čoskoro sa Vám ozveme.
Ups! Pri odosielaní formulára došlo k chybe.