Workflow
objednávok a faktúr
pre Daramis

Daramis je súkromnou realitnou investičnou spoločnosťou, vlastní a spravuje niekoľko administratívnych budov a rezidenčný projekt v Plzni o veľkosti 226 bytov. Spoločnosť vznikla v roku 2000 v Českej republike a od tej doby vytvára trvalé hodnoty prostredníctvom realizácie vysoko kvalitných projektov s vlastným inovatívnym inžinierstvom a zákaznícky orientovaným prístupom.

CieľE A POŽiADAVKY,
KToRÉ SME SI STANOVILI

S ohľadom na rast a rozvoj sa v dynamických developerských spoločnostiach objavujú požiadavky na vytváranie uceleného riešenia pre podporu schvaľovacích procesov. S rastom biznisu rastie aj objem prichádzajúcich dokladov, a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť dvojakej úhrady faktúry. Medzi ďalšie požiadavky patrí tiež stráženie rozpočtov.

25%

odhadovaná úspora času spracovania prijatých faktúr

aké riešenie
SME priniesli

Aplikácia Team assistant bola nasadená pre schvaľovanie v oblasti prijatých faktúr a nákupných objednávok. V rámci prijatých faktúr a nákupných objednávok stráži Team assistant vedľa schvaľovacie matice a jednotlivých rolí vo workflow tiež budgety.

Agenda prijatých faktúr pokrýva zriadovanie fyzických faktúr s podporou triediaceho skenovacieho pracoviska a vypracovávanie elektronických faktúr. Prijaté faktúry (pdf) sa tak vkladajú automaticky do systému, vrátane zobrazenia faktúry v prehliadači počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Výrazne je tak obmedzené riziko straty faktúry pri jej behu naprieč spoločnosťou.

Boli tu dodané tiež procesy ku GDPR agende - Žiadosti dotknutých osôb, Bezpečnostné incidenty, Záznamy o spracovaní os. údajov, Riziká a nápravné opatrenia, Zoznámenie sa s vnútornými dokumentmi a poskytovanie súhlasu zamestnanca. Všetko dohromady tvorí jednu evidenciu s možnosťou archivácie dokumentov a vyhľadávania.

1

integračné rozhranie vytvorené v rámci projektu

PrÍNOSY VYBRANÉHO riešenia

Team assistant pomáha s celkovým zrýchlením obchodu. Okrem vyššie popísaných procesov vďaka svojej variabilite dokáže zaviesť poriadok aj do ďalších oblastí. Hlavné prínosy sú úspora času zamestnancov, odbúranie chybovosti a predovšetkým úspora nákladov.

55

užívateľov

Aegon logo small

„Prechod na TAS nám výrazne zefektívnil proces evidencie, schvaľovania a archivácia objednávok a faktúr a pomohol nám zorganizovať GDPR procesy.“

Tibor Mikoczi
Finance Director

Hľadáte podobné riešenie?
Ozvite sa nám.

Ďakujeme! Vaša správa bola prijatá!
Čoskoro sa Vám ozveme.
Ups! Pri odosielaní formulára došlo k chybe.