Automatizácia
procesov
v poisťovni Aegon

Aegon pôsobí na česoém trhu od roku 2005 ako špecialista na životné poistenie. Je súčasťou veľkej nadnárodnej spoločnosti, s ktorou zdieľa základné poslanie - pomáhať ľuďom prevziať zodpovednosť za ich finančnú budúcnosť.

VÝZVY, KToRÉ
NÁS ČaKALi

S ohľadom na rast a rozvoj spoločnosti vzniesla finančná riaditeľka spoločnosti požiadavku na vytvorenie uceleného riešenia pre podporu administratívnych procesov. Špeciálne pre prijaté faktúry bolo potrebné nastaviť jasné pravidlá ich spracovania a mať v každom okamihu prehľad o stave každej faktúry. A to pri využití existujúceho dokumentového úložiska Livelink.

20%

odhadovaná úspora času spracovania prijatých faktúr

AKé riešenie
SME použili

Ako optimálne riešenie pre pokrytie potrieb a požiadaviek spoločnosti Aegon sme navrhli aplikáciu Team assistant. Jedná sa o riešenie pre podporu procesného riadenia, ktorá koncovým užívateľom poskytuje efektívny priebeh procesov, správu dokumentov a prehľad o okamžitom stave jednotlivých procesov.

Team assistant sme navrhli nasadiť pre oblasti Prijaté faktúry a Nákupné objednávky. Pre tieto procesy boli nastavené jednotné pravidlá ich spracovania.

Vytvorili sme integračné rozhranie medzi ekonomickým systémom a aplikaciou Team assistant. Dôležité informácie o spracovaní prijatých faktúr sú tak automaticky prepisované do ekonomického systému.

Vytvorili sme integračné rozhranie medzi stávajúcim dokumentovým úložiskom Livelink a aplikáciou Team assistant. Namiesto doterajšieho fyzického obehu papierových dokumentov sú dokumenty naskenované a uložené na jednotné miesto do dokumentového úložiska Lifelink. Proces schvaľovania objednávok, faktúr a zmlúv prebieha elektronicky prostredníctvom aplikácie Team assistant.

2

integračné rozhrania
vytvorené
v rámci projektu

ĎALŠia PrIDANÁ
HODNOTA

Užívateľ má v každom okamžiku prehľad, v akej fáze spracovania je každá prijatá faktúra.

Finančné oddelenie má okamžitú odpoveď pre volajúceho dodávateľa, či bola jeho faktúra preplatená.

Jasné vymedzenie organizačnej štruktúry a systému rolí zaručuje, že sa každej úlohe bude v správny čas venovať ten pravý riešiteľ. Jednotliví užívatelia majú zároveň prístup len k tým dokumentom a informáciám, ku ktorým majú oprávnenia.

100

užívateľov

Aegon logo small

„Team Assistant bol zriadený primárne pre zefektívnenie papierového schvaľovania prijatých faktúr. Predtým použitý zložitý systém bol jednoducho nahradený automatizovaným riešením, ktoré prinieslo nemalú úsporu prevádzkových kapacít spojených s touto agendou.“

Katarína Dupláková
Finančná riaditeľka

Hľadáte podobné riešenie?
Ozvite sa nám.

Ďakujeme! Vaša správa bola prijatá!
Čoskoro sa Vám ozveme.
Ups! Pri odosielaní formulára došlo k chybe.