Register rizík

Register

rizík

Žvotný cyklus
identifikovaných rizík

Toto riešenie je vhodné použiť napríklad v náväznosti na legislatívu zaoberajúcu sa ochranou osobných údajov. Register rizík pokrýva životný cyklus každého identifikovaného rizika-nábor, kategorizácia, analýza dopadu, návrh, realizácia a následná kontrola prijatých opatrení a pravidelné revízie rizika.

Prehľad prijatých
opatrení a kompletné podklady

K dispozícii je prehľadná karta rizika. Napríklad poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO) môže mať k dispozícii prehľad o stave prijatých opatrení, kontrolu plnenia opatrení a auditné záznamy. Management uvíta kompletné podklady pre rozhodnutie o navrhnutých opatreniach, prehľad o množstve riešených rizík, podklady pre hodnotenie práce a dodržiavanie termínov.

Hľadáte podobné riešenie?
Ozvite sa nám.

Ďakujeme! Vaša správa bola prijatá!
Čoskoro sa Vám ozveme.
Ups! Pri odosielaní formulára došlo k chybe.