Prijaté faktúry

Prijaté

faktúry

Možné napojenie
na Váš učtovnícky systém

Riešenie pokrýva príjmanie, schvaľovanie a vybavovanie prijatých faktúr. Faktúry môžu byť zhotovené v účtovníckom systéme alebo priamo v aplikácii Team assistant. Súčasťou vybavovania môže byť aj skenovacie pracovisko.

Riešenie umožňuje objednávateľovi rozdeľovať náklady z fakúry na jednotlivé nákladové strediská a projekty. Podklady dokáže predvyplniť automaticky.

Individualizácia
a schvaľovacie matice

Schvaľovanie faktúr môže byť nastavené na jeden klik myši Pre rôzne typy faktúr je možné definovať rôzne sady pravidiel pre ich následné spracovanie. Schvaľovanie faktúr sa riadi schvaľovacou maticou, ktorá je založená na roliach, organizačnej štruktúre, finančných limitoch a typoch prijatých faktúr. Ich nastavenie je len na Vás.

Prijaté faktúry je možné párovať s nákupnými objednávkami. U objednávok je potom možné sledovať ich postupné čerpanie.

Hľadáte podobné riešenie?
Ozvite sa nám.

Ďakujeme! Vaša správa bola prijatá!
Čoskoro sa Vám ozveme.
Ups! Pri odosielaní formulára došlo k chybe.