Registrul riscurilor

Registrul

riscurilor

Ciclu de viață
a riscurilor identificate

Această soluție ar trebui folosită, de exemplu, în legătură cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.Registrul de risc acoperă ciclul de viață al fiecărui risc identificat - achiziție, clasificare, analiză de impact, proiectare,implementarea și monitorizarea măsurilor adoptate, revizuirile periodice ale riscurilor.

Lista măsurilor primite
și documentația completă

Un card de risc clar este disponibil. De exemplu, responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate avea o imagine de ansamblu asupra stării de acțiune luate, verificarea conformității și înregistrările de audit. Conducerea salută documentația completă pentru decizie privind măsurile propuse, prezentarea generală a volumului riscurilor rezolvate, documente pentru evaluarea activității și monitorizare termenele limită.

Căutați o soluție similară?
Contactați-ne.

Vă mulțumim!
Mesajul dumneaoastră a fost primit! O să vă contactam cât mai rapid.
Ups! A intervenit o eroare la submiterea formularului.