Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie

ryzykiem

Cykl życia
zidentyfikowanych ryzyk

To rozwiązanie powinno być stosowane na przykład w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.Zarządzanie ryzykiem obejmuje cykl życia każdego zidentyfikowanego ryzyka - nabycie, kategoryzacja, analiza wpływu, projektowanie, wdrażanie i monitorowanie podjętych środków oraz regularne przeglądy ryzyka.

Przegląd podjętych
działań i pełna dokumentacja

Dostępna jest karta ryzyka. Na przykład inspektor ochrony danych osobowych (UODO) może mieć przegląd stanu podjętych działań, kontroli zgodności i zapisów audytu. Kierownictwo doceni pełną dokumentację dotyczącą decyzji w sprawie proponowanych środków, przegląd wysokości rozwiązanego ryzyka, dokumenty dotyczące oceny pracy i monitorowania terminów.

Szukasz podobnego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Dziękujęmy! Twoja wiadomość została odebrana! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Ups! Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd.