Nákupní objednávky a žádanky

Nákupní objednávky

a žádanky

Získejte kontrolu
nad firemními náklady

Evidence a schvalování nákupních objednávek a žádanek Vám zajistí kontrolu nad firemními náklady. V předpřipraveném řešení nastavíme dle Vašich zvyklostí finanční limity pro jednotlivé schvalovatele a zavedeme Vaše nákladová střediska a seznam dodavatelů.

Řešení ušetří čas koncovým uživatelům díky možnosti zkopírovat dřívější objednávku a doplnit jen aktualizované údaje. Objednávku můžete také nechat automaticky odeslat příjemci.

Při zakládání nového dodavatele je možné po zadání IČ načíst aktuální údaje z registru ekonomických subjektů a zároveň ověřit, zda není nespolehlivým plátcem. To sníží chybovost při zadávání dat.

Historie schvalování
a možnost navázat další procesy

Samozřejmostí je přehledná historie schvalování. Každý uživatel, který má oprávnění s objednávkou pracovat, vidí také kompletní komunikaci mezi jednotlivými schvalovateli.

Pro každou objednávku je sestavována schvalovací košilka s možností jejího vytištění.

Nákupní objednávka může být vztažena ke smlouvě zavedené v evidenci smluv. Na objednávku lze také navázat přijaté faktury a sledovat její postupné čerpání.


Hledáte podobné řešení?
Ozvěte se nám.

Děkujeme! Vaše zpráva byla přijata!
Brzy se Vám ozveme.
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě.