Srpnové novinky v TASu

Srpnové novinky

v TASu

Zvýraznění aktivního řádku v tabulce, navazování e-mailů na sebe a e-mailová komunikace z Helpdesku na klienty.

Zvýraznění aktivního řádku v tabulce

Pro lepší orientaci v dynamických řádcích a tabulkách jsme přidali funkcionalitu zabarvení aktivního řádku. Jednoduše se po kliknutí do buňky, kterou chcete upravit, podbarví celý řádek a vy si tak můžete zkontrolovat, že zapisujete do správného řádku. Samotná buňka, kterou upravujete, je pak zvýrazněna zeleným rámečkem.

Ideálním využitím je například editace vyúčtování cestovních náhrad, kdy pracujeme s řádky na celý měsíc a potřebujeme vyplnit nebo upravit pouze konkrétní řádek, den v měsíci. Další využití může být při úpravě řádků na faktuře nebo objednávce, která má více než deset položek. Při editaci velkých tabulek už se neztratíte.

MKA

Navazování e-mailů na sebe

Posíláte nám e-mailem popis nějakého svého problému a nedokázali jste zachytit celou myšlenku hned napoprvé? Nevadí.

Momentálně pracujeme na řešení, jak automaticky tuto situaci v Helpdesku vyřešit a příchozí e-maily spárovat.  Řešení je založeno na podobnosti předmětu původní zprávy. Zprávy jsou párovány v jednom helpdeskovém tiketu tak, aby je naši konzultanti mohli efektivně řešit.

DSV

E-mailová komunikace z Helpdesku na klienty

Abychom ulehčili svým klientům práci s helpdeskem, pracujeme na tom, abychom spoustu procesů dokázali z helpdesku automaticky řešit přes e-maily. Mezi nejčastější úkony, které využíváme, patří: položit klientovi dotaz v emailu, poslat informaci o momentální situaci v řešení požadavku.

Mezi novější funkce patří posílání e-mailu s finálním řešením a s možností akceptace tohoto řešení přímo v e-mailu.

Klient tedy nemusí nutně vždy používat náš helpdeskový systém.

DSV