Prosincové novinky v TASu

Prosincové novinky

v TASu

Vyhledávání dle hodnot sdílených proměnných, funkce getAresData a nezapomeňte mít pohodové vánoce!

Vyhledávání případů v TASu dle hodnot sdílených proměnných

V rámci šablon procesů je možné určit proměnné, které budou sdílené, jinými slovy budou jejich hodnoty k dispozici ke čtení pro případy z jedné nebo více šablon. Užitečné je to například, pokud je nutné na pozadí procesu zkontrolovat duplicity případů podle zadaných kritérií, typicky se může jednat o zadání faktur se stejnými údaji jako dodavatel, IČO, datum splatnosti. TAS každou novou fakturu zkontroluje oproti těm dříve zadaným podle hodnot filtrovaných proměnných. Pokud je nalezena shoda, získají se odkazy na všechny případy, které splnily podmínky vyhledávání. Po otevření formuláře uživatelem jsou tak již informace k dispozici a mohou se rovnou vypsat, což je také efektivnější než iniciovat vyhledávání až po otevření úkolu v prohlížeči. Funkcionalitu lze využít například i pro získání vstupních dat při vytváření nových případů, a to z případů jiné šablony. Postačí se z jednoho workflow odkázat na sdílené proměnné druhého a TAS načte potřebná data, která lze dále využít při zpracování.

Funkce getAresData

Tento příspěvek bude poněkud technického rázu. V TASu používáme funkci getAresData, která nám umožňuje získat údaje o subjektech uložených na serverech Ministerstva financí. Funkci využíváme k ověření zadaných údajů nebo při zakládání nové adresy do číselníků. Špatně zadaná adresa, například s překlepem, může mít při kontrole dokladů z daňového úřadu i finanční důsledky. Proto ověřování údajů věnujeme náležitou pozornost. Použití funkce je relativně jednoduché. Funkce má pouze dva parametry, v prvním se definuje podle jaké entity se bude v datech vyhledávat a její hodnota. V druhém parametru se provádí mapování vrácených hodnot na proměnné v šabloně. Funkce vrátí logickou hodnotu false, pokud je vrácená množina dat prázdná. Více se o této funkci dozvíte v nápovědě v aplikaci.

Nechte práci v kanceláři TASu a užijte si svátky!

Celý rok jste pracovali na sobě i na prosperitě firmy. Poslední dny v roce přenechte práci pouze TASu a vy se nezapomeňte věnovat sobě a svým blízkým.

Přejeme vám za TASí tým krásné vánoce a...