Lednové novinky v TASu

Lednové novinky

v TASu

Více o přidělování úkolů k odběru, práva viditelnosti případu a sjednocení předmětu e-mailů

Přidělování úkolů k odběru v případě jednoho možného řešitele

U přebírání úkolů došlo ke změně, kterou uživatelé jistě ocení. V minulosti, pokud byl v roli jen jeden uživatel, musel si úkol nejprve převzít, a teprve poté ho mohl splnit. Nově TAS automaticky přidělí úkol uživateli, pokud je jediným, který má úkol splnit. V případě, že úkol může splnit více uživatelů, je úkol k odběru a některý z uživatelů ho musí pro sebe převzít.

Sjednocení předmětu e-mailové notifikace – přidání názvu případů

Vybraným uživatelům je zasílána e-mailová notifikace ohledně úkolů. V minulosti byl předmět emailu uveden ve tvaru „Nový úkol | Název úkolu + Název případu“, nebo ve tvaru „Nový úkol k odběru | Název úkolu“ , a to v závislosti na tom, zda úkol mohl převzít jeden, nebo více uživatelů. Aktuálně došlo ke sjednocení tvaru předmětu e-mailové notifikace – byl přidán název případu u úkolů k odběru.

Úkoly k odběru a práva viditelnosti případu

V rámci úkolů k odběru došlo k přidání práva viditelnosti případu. Uživatel, který měl úkol k odběru, dříve mohl vidět pouze název úkolu, případu a iniciátora, další informace o případu mu nebyly k dispozici. Nyní v záložce „Úkoly k odběru“ má automaticky povolené tlačítko „Případ“, které se nachází v pravém horním rohu. Tlačítko mu umožňuje získat detailnějšího informace ohledně případu. Práva na viditelnost případu se uživatelům po odběru neruší. Viditelnost případu je možné také otevřít z e-mailové notifikace.