Lednové novinky v TASu

Lednové novinky

v TASu

Představení novinek v měsíci lednu. Nástup nového zaměstnance, ukázky TASu na YouTube a také country administrátoři ve zkratce.

Nástup nového zaměstnance

Dovolte nám krátce představit nový proces v TASu, který uvítají především kolegové z HR a manažeři. V nové šabloně můžete sledovat celý proces nástupu nového zaměstnance už od prvního pohovoru. Do systému zadáte kandidáty na danou pracovní pozici, po schválení kandidáta systém vygeneruje návrh pracovní smlouvy a v případě podepsání pracovní smlouvy, můžete sledovat stav přípravy do nástupu nového zaměstnance (příprava IT techniky, přístupů apod.).


Systém hlídá termíny, generuje úkoly na jednotlivá oddělení (vytvoření účtu, zajištění PC, zajištění mobilního telefonu apod.). Po nástupu zaměstnance má poté HR team a nadřízený přehled o konci zkušební doby, platnosti lékařské prohlídky, případně dalších důležitých milníků.

-APA-

Country administrátoři

V TASu je nově možné rozdělit kompetence jednotlivých administrátorů z různých entit. Administrátor TASu má standardně přístup do rozšířené nabídky nastavení a konfigurace. Jednotliví administrátoři mají přístup do administrace stále stejný, jen každý „vidí“ nastavení pro entitu, kterou spravuje. Týká se to řízení procesů pomocí rolí a dynamických (konfiguračních) tabulek jako schvalovatelé, limity, čerpání budgetů, apod. Nad jednotlivými administrátory stojí právě jeden, který určuje, kdo má mít kam přístup a co může vidět. Tento super administrátor zároveň může přiřazovat globální systémové role, např. pro viditelnost případů v TASu a další.

U každé role a dynamické tabulky je možné uvést omezení právě na konkrétní entitu, případně je možné rozlišit i dílčí hlavičky entit v rámci jedné šablony. Společnost A má tak svého administrátora, který nemůže zasahovat do nastavení společnosti B, jelikož nemá  odpovídající oprávnění, a v důsledku ani role, či konfigurační tabulky společnosti B nevidí.

-OVE-


Ukázky TASu na YouTube

Vzhledem k tomu, že se nás hodně zákazníků ptá, jak v TASu vypadají určité procesy a funkcionality, rozhodli jsme se, že začneme připravovat videa s ukázkami našich procesů a nových funkcionalit. Na našem obnoveném youtube kanále https://www.youtube.com/user/teamassistant nyní uvidíte první video týkající se procesu objednávek.

Postupně Vás budeme zásobovat dalšími ukázkami a možná nás v budoucnu čeká video-newsletter.

-FBR-