Finanční řízení v TASu

Finanční řízení

v TASu

Blíž si představíme finanční řízení v TASu. Ve zkratce si projdeme Business case, Zakázky a také Projekty.

Business case

Než jakýkoliv projekt začne, musíme si udělat správný odhad pracnosti, přímých a nepřímých nákladů, rezerv a třeba i odměn. Jednoduchým vyplněním kalkulace do TASu, kde můžeme mít importovány pomocné číselníky nákladů na výrobky, náklady na zaměstnance aj., pak dostaneme velmi detailní přehled o plánované výnosnosti projektu. Není pak nic jednoduššího, než tenhle přehled poslat ke schválení projektové radě nebo sponzorovi a TAS toto celé navíc vytiskne do pdf, aby bylo všem jasné i na konci projektu, jak byl projekt plánován. Zpětným vyhodnocením na konci projektu jednoduše zjistíte, jestli jsou Vaše odhady pracnosti správné a pro příště se můžete poučit.

Zakázky

Každý správný projekt musí mít jasně plánovanou výnosovou část. Z tohoto důvodu máme vytvořenou šablonu Zakázek, do kterých lze zadávat již proběhlé, ale hlavně plánované fakturační milníky. Milníky se zadávají do jednoduché tabulky a pomáhají fakturantkám, aby nezapomněly vydat fakturu za dodanou práci, a projektovým manažerům, aby měli kontrolu nad vykázanou prací. Každým začátkem měsíce tak mají fakturantky možnost kontrolovat, zda je vyfakturováno 100 % plánovaných fakturací, a vést s projektovými manažery odbornou diskuzi nad konkrétními projekty. Výsledkem je také možnost podívat se do přehledného reportu, jaký je již smluvený odbyt např. na únor 2022. Zakázka je vždy zadána na konkrétní entitu klienta.

Projekty

Projekt jako takový se může skládat z několika zakázek (příjmové části) a jsme schopni na něj napojit několik typů výdajových částí projektu (např. systém pro vykazování práce, ERP pro náklady výroby apod.). Toto vše velmi jednoduše namapováním přes číselníky. Ke každému projektu lze také naplánovat interní zdroje lidí. Pokud máme i reálné nebo optimální sazby těchto lidí, je pak výsledkem přesný report o plánovaném hospodářském výsledku projektu. TAS automaticky vypočte plánované příjmy i výdaje, s ubíhajícím časem sám aktualizuje např. z ERP a HR systému skutečnost a Vaši projektoví manažeři mohou jen přihlížet a upravovat plánovanou utilizaci. Ke každému projektu může být zadáván i projektový log, kde na periodické bázi projektoví manažeři reportují stav projektu pro management. Výsledkem naplánovaných projektů je pak i přehledný report Kapacitního plánování... Jen tak. Bez další práce.

-MKR-