Dubnové novinky v TASu

Dubnové novinky

v TASu

Zakládání případů z XML, automatické zpracování zpráv z Datové schránky a zpracování elektronických faktur ve formátu ISDOC.

Zakládání případů z XML

V rámci automatizace firemních procesů je možné nové případy v TASu získat z xml souborů. Tam, kde data z jednoho systému končí, navazuje TAS a pokračuje v jejich zpracování. Může se jednat např. o XML exporty vydaných faktur z ERP systému. Spolu se souborem obsahujícím metadata je dále možné zpracovat i soubor v pdf formátu. Vše prostřednictvím sdílené složky mezi systémy, ze které je v pravidelných intervalech prováděn import do TASu. Z každého XML souboru je právě jeden případ a data jsou převzata 1:1. Dle názvu vstupního souboru se určí přesná hlavička procesu, tudíž je zabezpečeno správné zařazení případu pod konkrétní entitu a s tím související řízení viditelností a přístupů uživatelů. Do dokumentů je vložen případný pdf soubor, pokud má být zpracován. Následné kroky v TASu mohou být nadále plně automatické za splnění nadefinovaných podmínek. Po kontrole a zpracování případů lze např. naplánovat automatické odesílání e-mailů, které budou obsahovat potřebná data vč. e-mailové adresy příjemce a pdf souboru jako přílohy.

OVE

Automatické zpracování zpráv z Datové schránky

Po možnosti automatického přijetí došlé pošty z e-mailu jsme dokončili vývoj také automatického přijetí zpráv z datových schránek. Aktuálně již toto řešení nasazujeme u prvního z klientů. Tímto krokem jsme se zase přiblížili k plně "bezpapírové kanceláři". Finální řešení je pak schopno automaticky přijmout došlou poštu z e-mailů i datové schránky a také ručně zadanou fyzicky došlou poštu. V případě, že je některým z těchto způsobů přijatá faktura a jsme schopni toto automaticky rozeznat, pak se po zapsání došlé pošty automaticky spouští zadání přijaté faktury a její schvalování. Máme za to, že jednodušší už to být nemůže ..... teda, víme ještě o jednom zjednodušení, ale na tom aktuálně pracujeme a zveřejníme v některém z dalších newsletterů.

MKR

Zpracování elektronických faktur ve formátu ISDOC

Abychom ulehčili přijímání a pořizování přijatých faktur, vytvořili jsme možnost importu elektronických faktur ve formátu ISDOC do TASu. Jsme schopni tyto faktury načíst ať už z e-mailů nebo třeba ze sdíleného úložiště. Z dokumentu ISDOC jsme schopni vyčíst kteroukoliv informaci a přiřadit ji kterékoliv hodnotě v TASu. Toto přiřazování děláme pro Vás na míru bez omezení přidání rozšiřujících atributů, které se někdy používají. Máte již zkušenosti a používáte pro výměnu faktur některé z typů elektronické fakturace? Bylo by užitečné zapracovat také formát EDI? Tyto dotazy zatím analyzujeme a pokud na toto máte názor, rádi si jej vyslechneme.

MKR