Červencové novinky v TASu

Červencové novinky

v TASu

Možnost přikládání příloh k dynamickým řádkům, rozšíření HR procesu o schválení nové pozice a integrační rozhraní na WinRM.

Přikládání příloh k dynamickým řádkům

Potřebujete mít přehledně ke všem výdajům přiřazeny scany dokladů? Není problém. S novou funkcionalitou můžete ke každému záznamu o výdaji přiložit jakýkoliv soubor, který si poté jednoduše uživatelé mohou zobrazit. Toto uvítají zejména účetní při kontrole výdajů ze služebních cest nebo při vyúčtování PHM. Zobrazení příloh u dynamických řádků najde jistě uplatnění i v dalších procesech.

Pro náhled stačí pouze kliknout na přílohu a zobrazí se náhled účtenky nebo dokumentu.

FBR

Rozšíření HR procesu o schválení nové pozice

Proces nástupu nového zaměstnance jsme rozšířili o proces schválení nové pozice a znovuotevření pozice po odchodu zaměstnance. Proces zajišťuje schválení rozpočtu a přehled při tvorbě personálního plánu. Výhodou je také přehled fluktuace na pozici jak pro personalisty, tak pro management. Celý proces tak nabízí kromě životního cyklu zaměstnance i řízení pozic.

AGE

Integrační rozhraní na WinRM

Spouštět PowerShell skripty z ruky je skvělá zábava, dokud jich nejsou stovky. Pak je třeba to automatizovat.

Za tímto účelem jsme pro TAS vyvinuli intergraci na WinRM (Windows Remote Management), nativní funkcionalitu Windows serverů, která umožňuje přes SOAP protokol spouštět PowerShell skritpy, ale i další procedury, na daném serveru.

Díky tomu dokáže TAS nově automatizovat úkony i na Windows serverech. To umožňuje přenést agendu doposud řešenou přes ruční spouštění PowerShell skriptů do polo-automatizovaných až automatizovaných procesů v prostředí TASu.

A to ušetří spoustu manuální práce.

TZE