Červnové novinky v TASu

Červnové novinky

v TASu

Rozšíření automatického přikládání příloh, nová funkcionalita kopie práv uživatele a možnost napojení na GIS.

Rozšíření automatického přikládání příloh

Při automatickém importu např. faktur do TASu je ve většině případů přikládána příloha ve formátu pdf, nyní jsme pro Vás rozšířili možnosti automatického přiřazení více souborů nezávisle na typu souboru do případu.

V praxi to znamená, že spolu s fakturou může být automaticky přiložen např. evidenční list v excelu či dodací list ve formátu jpg z jednotného úložiště.
Nemusíte tedy dodatečně hledat případy a ručně přikládat dokumenty. Jedinou podmínkou je předem dohodnutá syntaxe názvů dodatečných souborů pro párování s případem.

VMI

Napojení na GIS (Geografický informační systém)

Pro Městský úřad Říčany jsme zřídili napojení Team assistantu na GIS firmy GEPRO spol. s r.o. Nyní mohou uživatelé map zobrazovat některé informace z případů přímo v mapě, nebo si přes odkaz otevřít určitý případ v aplikaci.

Pro MěÚ Říčany jde o zobrazení stavu a informací z průběhu schvalování staveb, které jsou přístupné nejen pro pracovníky úřadu, ale také i pro občany. Rovněž zobrazujeme data z procesu podmínek ze smluv, kde informace v mapě jsou dostupné například z tabletu přímo v terénu. To je výhodné při místním šetření zda podmínka byla splněna či nikoliv. Tímto napojením získala naše aplikace další rozměr prezentace a práce s informacemi.

RBR

Nová funkcionalita- Kopie práv uživatele

Na první pohled malá věc, která však administrátorovi ušetří mnoho práce. Jako administrátor TASu je třeba udržovat oprávnění užívatelů aktuální a uzpůsobené potřebám uživatelů, či celých oddělení.

Nově přibyla funkcionalita, která v rozšířeném menu pro správu uzivatelů umožní zkopírovat role od již existujícího uživatele. Toto se využije například pokud nastoupí nový zaměstnanec a administrátor má za úkol mu přidat role jako má jeho kolega v oddělení. Místo zdlouhavého vyhledávání a přiřazování položek jednotlivě, je nyní možné si celý balík od jiného uživatele zkopírovat a případně jen doladit odlišnosti. V praxi se může jednat i o stovky položek oprávnění, které se mají takto přenášet.

OVE