Novembrové novinky v TASe

Novembrové novinky

v TASe

Opatrovania povinných dokumentov vo vašej firme, odosielanie dátových správ a jazykové verzie TASu

Opatrovania povinných dokumentov vo vašej firme

Ak sa vám nedarí ustrážiť povinné dokumenty vo vašej firme, máme pre vás riešenie bez toho, aby ste museli tlačiť a vyraďovať checklisty. Stačí do TASu zadať zoznam dokumentov, ktoré očakávate za každú jednotku (prípadne za zamestnancov) a užívateľ len definuje pri vkladaní, o ktorý z dokumentov sa jedná. Vy potom získavate prehľad, ktoré dokumenty už boli nahrané. Tie môžete overiť a zaslať späť ku korekcii. Stráženie dokumentov a ich kontrola prebehne na základe pár kliknutí a vy si nemusíte vymieňať ďalšie maily s urgováním kolegov.

Odosielanie dátových správ

Odosielanie dátových správ je možné teraz kompletne obstarať v TASu. Toto riešenie prináša možnosť vytvorenia dátovej správy pomocou formulára s totožnými poľami, ktoré ponúka formulár oficiálne aplikácie. Po vytvorení správy prechádza správa na schválenie na základe schvaľovacie matice - schvaľovateľ má možnosť správu napríklad vrátiť k dopracovanie, či stornovať. Následne, ak je správa schválená, sa automaticky odošle do dátovej schránky zvoleného adresáta. Kompletný proces odosielania a schvaľovania správy je potom k nájdeniu prehľadne v TASu. Odoslanú správu je možné tiež nadviazať na správu doručenú a odoslať tak ako odpoveď.

Jazykové verzie TASu

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek. My v TASe sa tohto príslovia držíme a čoskoro rozšírime našu jazykovú rodinu o nových členov - o nemčinu a srbčinu. Aplikáciu Team assistant je možné po dohovore momentálne využívať v angličtine, chorvátčine, slovenčine, poľštine, ruštine a rumunčine. Vždy záleží na tom, akú jazykovú verziu si klient pre svojich užívateľov praje mať. Niekedy pridanie novej jazykovej verzie na projekt trvá chvíľku, niekedy dlhšie. Vždy záleží na tom, ako sú projekty pre preklad rozsiahle. Svoju preferovanú jazykovú verziu, potom čo bude na projekt pridaná, si môže každý užívateľ individuálne nastaviť sám v osobnom nastavení aplikácie.

Dôležité je nastavenie Jazyka klienta. Po nastavení jazykovej verzie sa celá aplikácia preloží do vybraného jazyka.