Júnové novinky v TASe

Júnové novinky

v TASe

Rozšírenie automatického prikladania príloh, nová funkcionalita kópie práv užívateľa a možnosť napojenia na GIS.

Rozšírenie automatického prikladania príloh

Pri automatickom importe, napr. faktúr do TASu, je vo väčšine prípadoch prikladaná príloha vo formáte pdf. Teraz sme pre Vás rozšírili možnosti automatického priradenia viacerých súborov, bez ohľadu na typ súboru, do prípadu.

V praxi to znamená, že spolu s faktúrou môže byť automaticky priložený napr. evidenčný list v exceli, či dodací list vo formáte jpg z jednotného úložiska.

Nemusíte teda dodatočne hľadať prípady a ručne prikladať dokumenty. Jedinou podmienkou je vopred dohodnutá syntax názvu dodatočných súborov pre párovanie s prípadom.

VMI

Napojenie na GIS (Geografický informačný systém)

Pre Mestský úrad Říčany sme zriadili napojenie Team assistantu na GIS firmy GEPRO spol. s.r.o. Teraz môžu užívatelia máp zobrazovať niektoré informácie z prípadu priamo v mape, alebo si cez odkaz otvoriť určitý prípad v aplikácii.

Pre MeÚ Říčany ide o zobrazenie stavu a informácií z priebehu schvaľovania stavieb, ktoré sú prístupné nielen pre pracovníkov úradu, ale taktiež pre občanov. Rovnako zobrazujeme dáta z procesu podmienok zo zmlúv, kde informácie v mape sú dostupné napríklad z tabletu priamo v teréne. To je výhodné pri miestnom šetrení, či bola podmienka splnená alebo nie. Týmto napojením získala naša aplikácia ďalší rozmer prezentácie a práce s informáciami.

RBR

Nová funkcionalita - Kópia práv užívateľa

Na prvý pohľad malá vec, ktorá však administrátorovi ušetrí mnoho práce. Ako administrátor TASu je potrebné udržiavať oprávnenia užívateľov aktuálne a uspôsobené potrebám užívateľov, či celých oddelení.

Po novom pribudla funkcionalita, ktorá v rozšírenom menu pre správu užívateľov umožní skopírovať rolu od už existujúceho užívateľa. Toto sa využije napríklad pokiaľ nastúpi nový zamestnanec a administrátor má za úlohu mu pridať také role, aké má jeho kolega na oddelení. Miesto zdĺhavého vyhľadávania a priraďovania položiek jednotlivo je teraz možné si celý balík od iného užívateľa skopírovať a prípadne len doladiť odlišnosti. V praxi sa môže jednať aj o stovky položiek oprávnenia, ktoré sa majú takto prenášať.

OVE