Júlové novinky v TASe

Júlové novinky

v TASe

Možnosť prikladania príloh k dynamickým riadkom, rozšírenie HR procesu o schválenie novej pozície a integračné rozhranie na WinRM.

Prikladanie príloh k dynamickým riadkom

Potrebujete mať ku všetkým výdajom prehľadne priradené scany dokladov? To nie je problém. S novou funkcionalitou môžete ku každému záznamu o výdaji priložiť akýkoľvek súbor, ktorý si potom užívatelia môžu jednoducho zobraziť. Toto uvítajú hlavne účtovníci pri kontrole výdavkov zo služobných ciest alebo pri vyúčtovaní PHM. Zobrazenie príloh pri dynamických riadkoch nájde určite uplatnenie aj v ďalších procesoch.

Pre náhľad stačí len kliknúť na prílohu a zobrazí sa náhľad bločku alebo dokumentu.

FBR

Rozšírenie HR procesu o schválenie novej pozície

Proces nástupu nového zamestnanca sme rozšírili o proces schválenia novej pozície a znovuotvorenia pozície po odchode zamestnanca. Proces zaisťuje schválenie rozpočtu a prehľad pri tvorbe personálneho plánu. Výhodou je taktiež prehľad fluktuácie na pozícii, ako pre personalistov, tak pre manažment. Celý proces tak ponúka okrem životného cyklu zamestnanca aj riadenie pozícií.

AGE

Integračné rozhranie na WinRM

Spúšťať PowerShell skripty z ruky je skvelá zábava, kým sa ich nenazbierajú stovky. Potom  už je nevyhnutné ich automatizovať.

S týmto účelom sme pre TAS vyvinuli integráciu na WinRM (Windows Remote Management) natívnu funkcionalitu Windows serverov, ktorá umožňuje cez SOAP protokol spúšťať PowerShell skripty, ale aj ďalšie procedúry, na danom servery.

Vďaka tomu dokáže TAS po novom automatizovať úkony aj na Windows serveroch. To umožňuje preniesť agendu doteraz riešenú cez ručné spúšťanie PowerShell skriptov do polo-automatizovaných až automatizovaných procesov v prostredí TASu.

A to ušetrí kopu manuálnej práce.

TZE