Januárové novinky v TASe

Januárové novinky

v TASe

Viac o prideľovaní úloh k odberu, práva viditeľnosti prípadu a zjednotenie predmetu e-mailov

Prideľovanie úloh na odber v prípade jediného možného riešiteľa

U preberaní úloh došlo k zmene, ktorú užívatelia určite ocenia. V minulosti, keď bol v úlohe len jeden používateľ, musel si úlohu najprv prevziať, a až potom ho mohol splniť. Novo TAS automaticky pridelí úloha užívateľovi, ak je jediným, ktorý má úlohu splniť. V prípade, že úloha môže splniť viac užívateľov, je úloha na odber a niektorý z užívateľov ho musí pre seba prevziať.

Zjednotenie predmetu e-mailové notifikácie - pridanie názvu prípadov

Vybraným užívateľom je zasielaná e-mailová notifikácia ohľadom úloh. V minulosti bol predmet emailu uvedený v tvare "Nová úloha | Názov úlohy + Názov prípadu ", alebo v tvare" Nová úloha k odberu | Názov úlohy ", a to v závislosti na tom, či úlohu mohol prevziať jeden, alebo viac užívateľov. Aktuálne došlo k zjednoteniu tvaru predmetu e-mailové notifikácie - bol pridaný názov prípadu u úloh k odberu.

Úlohy na odber a práva viditeľnosti prípadu

V rámci úloh k odberu došlo k pridanie práva viditeľnosti prípadu. Používateľ, ktorý mal úlohu na odber, skôr mohol vidieť iba názov úlohy, prípadu a iniciátora, ďalšie informácie o prípade mu neboli k dispozícii. Teraz v záložke "Úlohy na odber" má automaticky povolené tlačidlo "Prípad", ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu. Tlačidlo mu umožňuje získať detailnejšieho informácie ohľadom prípadu. Práva na viditeľnosť prípadu sa užívateľom po odbere neruší. Viditeľnosť prípadu je možné tiež otvoriť z e-mailové notifikácie.