Januárové novinky v TASe

Januárové novinky

v TASe

Predstavenie noviniek za mesiac Január. Nástup nového zamestnanca, ukážky TASu na YouTube a niečo v skratke o country administrátoroch.

Nástup nového zamestnanca

Dovoľte nám v skratke predstaviť nový proces v TASe, ktorí uvítajú predovšetkým manažéri a kolegovia z HR. V novej šablóne môžete sledovať celý proces nástupu nového zamestnanca už od prvého pohovoru. Do systému zadáte kandidátov na danú pracovnú pozíciu. Po schválení kandidáta systém vygeneruje návrh pracovnej zmluvy a v prípade jej podpísania môžete sledovať stav procesu až do nástupu nového zamestnanca.


Systém stráži termíny, generuje úlohy pre jednotlivé oddelenia (vytvorenie účtu, zaistenie PC, zaistenie mobilného telefónu a pod.). Po nástupe zamestnanca má HR team a nadriadený prehľad o konci skúšobnej doby, platnosti lekárskej prehliadky, prípadne ďalších dôležitých míľnikov.

-APA-

Country administrátori

V TASe je po novom možné rozdeliť kompetencie jednotlivých administrátorov z rôznych entít. Administrátor TASu má štandardne prístup do rozšírenej ponuky nastavení a konfigurácie. Jednotliví administrátori majú prístup do administrácie stále rovnaký, každý “vidí” nastavenia len pre entitu, ktorú spravuje. Týka sa to riadenia procesov pomocou rolí a dynamických (konfiguračných) tabuliek ako schvaľovatelia, limity, čerpanie budgetov a pod. Nad jednotlivými administrátormi stojí práve jeden, ktorý určuje kto a kam má mať prístup, a taktiež čo môže vidieť. Tento super administrátor môže zároveň priraďovať globálne systémové role, napr. pre viditeľnosť prípadov v TASe a ďalšie.

Pre každú rolu a dynamickú tabuľku je možné uviesť obmedzenia na konkrétnu entitu, prípadne je možné aj rozlíšiť dielčie hlavičky entít v rámci jednej šablóny. Spoločnosť A má tak svojho administrátora, ktorý nemôže zasahovať do nastavení spoločnosti B, nakoľko nemá odpovedajúce oprávnenia ani role, čiže konfiguračné tabuľky spoločnosti B nevidí.

-OVE-


Ukážky TASu na YouTube

Vzhľadom na to, že sa nás viacerí zákazníci pýtajú, ako v TASe vyzerajú určité procesy a funkcionality, rozhodli sme sa, že začneme pripravovať videa a gify s ukážkami našich procesov a nových funkcionalít. Na našom obnovenom YouTube kanáli https://www.youtube.com/user/teamassistant môžete vidieť prvé video týkajúce sa procesu objednávok.

Postupne Vás budeme zásobovať ďalšími ukážkami a možno nás v budúcnosti čaká aj video-newsletter.

-FBR-