Decembrové novinky v TASe

Decembrové novinky

v TASe

Vyhľadávanie podľa hodnôt zdieľaných premenných, funkcia getAresData a nezabudnite mať pohodové vianoce!

Vyhľadávanie prípadov v TASu podľa hodnôt zdieľaných premenných

V rámci šablón procesov je možné určiť premenné, ktoré budú zdieľané, inými slovamibudú ich hodnoty k dispozícii na čítanie pre prípady z jednej alebo viacerých šablón. Užitočné je to napríklad, ak je nutné na pozadí procesu skontrolovať duplicity prípadov podľa zadaných kritérií, typicky sa môže jednať o zadanie faktúr s rovnakými údajmi ako dodávateľ, IČO, dátum splatnosti. TAS každú novú faktúru skontroluje oproti tým skôr zadaným podľa hodnôt filtrovaných premenných. Ak sa nájde zhoda, získajú sa odkazy na všetky prípady, ktoré splnili podmienky vyhľadávania. Po otvorení formulára užívateľom sú tak už informácie k dispozícii a môžu sa rovno vypísať, čo je tiež efektívnejšie ako iniciovať vyhľadávanie až po otvorení úlohy v prehliadači. Funkcionalitu možno využiť napríklad aj pre získanie vstupných dát pri vytváraní nových prípadov, ato z prípadov inej šablóny. Postačí sa z jedného workflow odkázať na zdieľanej premenné druhého a TAS načíta potrebné dáta, ktoré je možné ďalej využiť pri spracovaní.

Funkcia getAresData

Tento príspevok bude trochu technického rázu. V TASe používame funkciu getAresData, ktorá nám umožňuje získať údaje o orgánoch uložených na serveroch Ministerstva financií. Funkciu využívame na overenie zadaných údajov alebo pri zakladaní novej adresy do číselníkov. Zle zadaná adresa, napríklad s preklepom, môže mať pri kontrole dokladov z daňového úradu aj finančné dôsledky. Preto overovanie údajov venujeme náležitú pozornosť. Použitie funkcie je relatívne jednoduché. Funkcia má iba dva parametre, v prvom sa definuje podľa aké entity sa bude v dátach vyhľadávať a jej hodnota. V druhom parametra sa vykonáva mapovanie vrátených hodnôt na premenné v šablóne. Funkcia vráti logickú hodnotu false, ak je vrátená množina dát prázdna. Viac sa o tejto funkcii dozviete v pomocníkovi v aplikácii.

Nechajte prácu v kancelárii TASu a užite si sviatky!

Celý rok ste pracovali na sebe aj na prosperite firmy. Posledné dni v roku prenechajte práci iba TASu a vy sa nezabudnite venovať sebe a svojim blízkým.

Přejeme vám za TASí tím krásne vianoce a ...