Augustové novinky v TASe

Augustové novinky

v TASe

Zvýraznenie aktívneho riadku v tabuľke, nadväzovanie e-mailov na seba a e-mailová komunikácia z Helpdesku ku klientom.

Zvýraznenie aktívneho riadku v tabuľke

Pre lepšiu orientáciu v dynamických riadkoch a tabuľkách sme pridali funkcionalitu zafarbenia aktívneho riadku. Jednoducho sa po kliknutí do bunky, ktorú chcete upraviť, podfarbí celý riadok a vy si tak môžete skontrolovať, či zapisujete do správneho riadku. Samotná bunka, ktorú upravujete, je potom zvýraznená zeleným rámčekom.

Ideálnym využitím je napríklad editácia vyúčtovaní cestovných náhrad, kedy pracujeme s riadkami na celý mesiac a potrebujeme vyplniť alebo upraviť len konkrétny riadok, deň v mesiaci. Ďalšie využitie môže byť pri úprave riadkov na faktúre alebo objednávke, ktorá má viac ako desať položiek. Pri editácii veľkých tabuliek sa už viac nestratíte.

MKA

Nadväzovanie e-mailov na seba

Posielate nám e-mailom popis nejakého svojho problému a nedokázali ste zachytiť celú myšlienku hneď prvý raz? Nevadí.

Momentálne pracujeme na riešení, ktoré automaticky túto situáciu v Helpdesku vyrieši a predchádzajúce e-maily spáruje. Riešenie je založené na podobnosti predmetu pôvodnej správy. Správy sú párované v jednom helpdeskovom tikete tak, aby ich mohli naši konzultanti efektívne riešiť.

DSV

E-mailová komunikácia z Helpdesku ku klientom

Aby sme uľahčili svojim klientom prácu s helpdeskom, pracujeme na možnosti riešenia množstva procesov z helpdesku automaticky cez e-maily. Medzi najčastejšie úkony, ktoré využívame, patria: položenie klientovi otázky e-mailom, zaslanie informácie o momentálnej situácii riešenia požiadavky.

Medzi novšie funkcie patria posielanie e-mailu s finálnym riešením a s možnosťou akceptácie tohto riešenia priamo v e-maily.

Klient teda nemusí nutne vždy používať náš helpdeskový systém.

DSV