Aprílové novinky v TASe

Aprílové novinky

v TASe

Zakladanie prípadov z XML, automatické spracovanie správ z Dátovej schránky a spracovanie elektronických faktúr vo formáte ISDOC.

Zakladanie prípadov z XML

V rámci automatizácie firemných procesov je možné nové prípady v TASe získať z xmlsúborov. Tam, kde dáta z jedného systému končia, nadväzuje TAS a pokračuje v ich spracovaní. Môže sa jednať napríklad o XML exporty vydaných faktúr z ERP systému. Spolu so súborom obsahujúcim metadáta je ďalej možné spracovať aj súbor v pdf formáte. Všetko prostredníctvom zdieľanej zložky medzi systémami, z ktorej je v pravidelných intervaloch realizovaný import do TASu. Z každého XML súboru je práve jeden prípad a dáta sú prevzaté 1:1. Podľa názvu vstupného súboru sa určí presná hlavička procesu, je teda zabezpečené správne zaradenie prípadu pod konkrétnu entitu a s tým súvisiace riadenie viditeľnosti a prístupu užívateľov. Do dokumentu je prípadne vložený pdf súbor, pokiaľ má byť spracovaný. Následné kroky v TASe môžu byť aj naďalej plne automatické pri splnení nadefinovaných podmienok. Po kontrole a spracovaní prípadu je možné naplánovať automatické odosielanie e-mailov, ktoré budú obsahovať potrebné dáta, vrátane e-mailovej adresy príjemcu a pdf súboru ako prílohy.

OVE

Automatické spracovanie správ z Dátovej schránky

Po možnosti automatického prijatia došlej pošty z e-mailu sme dokončili vývoj automatického prijatia správ z dátových schránok. Aktuálne už toto riešenie nasadzujeme u prvého z klientov. Týmto krokom sme sa zas priblížili k plne “bezpapierovej kancelárii”. Finálne riešenie je potom schopné automaticky prijať došlú poštu z e-mailu aj dátovej schránky a taktiež ručne zadanú fyzickú došlú poštu. V prípade, že je niektorým z týchto spôsobov prijatá faktúra a sme schopní to automaticky rozpoznať, potom sa po zapísaní došlej pošty automaticky spúšťa zadanie prijatej faktúry a jej schvaľovanie. Myslíme si, že jednoduchšie to už byť nemôže...teda, vieme ešte o jednom zjednodušení, ale na tom aktuálne pracujeme a zverejníme ho v niektorom z ďalších newsletterov.

MKR

Spracovanie elektronických faktúr vo formáte ISDOC

Aby sme uľahčili prijímanie a získavanie prijatých faktúr, vytvorili sme možnosť importu elektronických faktúr vo formáte ISDOC do TASu. Sme schopní tieto faktúry načítať, či už z e-mailu alebo aj zo zdieľaného úložiska. Z dokumentu ISDOC sme schopní vyčítať akúkoľvek informáciu a priradiť jej ktorúkoľvek hodnotu v TASe.Toto priraďovanie robíme pre Vás na mieru, bez obmedzenia pridávania rozširujúcich atribútov, ktoré sa niekedy používajú. Máte už skúsenosti a používate pre výmenu faktúr niektorý z typov elektronickej fakturácie? Bolo by užitočné zapracovať taktiež formát edi? Tieto dotazy zatiaľ analyzujeme a pokiaľ na toto máte názor, radi si ho vypočujeme.

MKR