Podpora řešení
Team assistant

Všem zákazníkům aplikace Team assistant nabízíme možnost využít některou z rozšířených úrovní podpory.

Nenechávejte řešení důležitá pro Váš business bez podpory. S důvěrou se obraťte na některého z poskytovatelů technické podpory.

Support mohou poskytovat následující subjekty:

Poskytování supportu implementačními partnery připravujeme.

Přístup do helpdesku: