ERP
assistant

ERP assistant je Váš pomocník na efektivní řízení  společnosti.

"ERP assistant je Váš nový pomocník na efektivní řízení Vaší společnosti. Zpracovává a automatizuje vybrané procesy. Usnadňuje Vám práci a zrychluje vyřizování agend. ERP assistant je jednoduchý, intuitivní a spolehlivý nástroj, který se spouští přímo ve Vašem internetovém prohlížeči a nepotřebuje tedy žádnou zdlouhavou instalaci. Výměnu dat a komunikaci mezi ERP ASSISTANTEM a ERP POHODOU zajištují vytvořené replikace.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

PŘIJATÉ
FAKTURY

Přijaté faktury jsou jednou z agend, které ERP assistant umožňuje zpracovávat. Řeší přijímání, schvalování a vyřizování přijatých faktur. Objednateli umožňuje rozdělovat náklady z faktury na jednotlivá střediska a projekty. Podklady umí předvyplnit automaticky. Schvalování faktur může být nastaveno na jeden klik myší. Řídí se schvalovací maticí, která je postavena na schvalovacích rolích, organizační struktuře
a schvalovacím limitu. Nastavení je jenom na Vás.
Faktura je po jejím schválení automaticky importována do ERP POHODA k zaúčtování a zaplacení. ERP assistant umožnuje také párování došlých faktur s nákupními objednávkami, přehled historie schvalování faktur nebo třeba dokáže kontrolovat a hlídat čerpání Vašich zdrojů. To vše s pomocí několika kliknutí ve Vašem prohlížeči.

Možnosti vytěžování dokladů: Skenovací pracoviště, EDI, ISDOC, OCR, Mail.

NÁKUPNÍ
OBJEDNÁVKY

Přehledná správa a efektivní řízení nákupních objednávek je dnes nezbytností téměř pro každou společnost. ERP assistant nabízí mnoho nástrojů, které Vám to ulehčí. Například umí zkopírovat dřívější objednávku a nechat Vás doplnit jen aktualizované údaje. Ušetříte čas a snížíte chybovost při zadávání dat. Nebo umí po zadání IČ ověřit dodavatele v registru ekonomických subjektů, zda není nespolehlivým plátcem. Objednávku můžete také nechat automaticky odeslat příjemci. Samozřejmostí je přehledná historie schvalování. Každý uživatel, který má oprávnění s objednávkou pracovat, vidí také kompletní komunikaci mezi jednotlivými schvalovateli.
U nákupních objednávek jsou možnosti jejich schvalování a vyhodnocování stejně bohaté jako u přijatých faktur.