Zvídavé otázky
& pravdivé odpovědi.


FAQ od našich zákazníků.

team assistant logo with flying icons

MODULY – existuje nějaký přehled,
co Team assistant nabízí?

Přehled nejčastějších způsobů nasazení řešení Team assistant je zde: https://www.teamassistant.app/cs/solutions

API pro napojení systém třetích stran

Team assistant má kompletně otevřené REST API (JSON formát), kterým je možné ovládat aplikaci pomocí backendu aplikací 3. stran. Team assistant se umí napojit na systémy 3. stran pomocí REST i SOAP konektorů.

OCR – vstup elektronických a listinných skenovaných dokumentů a jejich vytěžení/metadata včetně předání do systémů třetích stran

Pokud už máte nějaké OCR, umíme Team assistant napojit na vaše řešení a pracovat s daty z OCR.

Pokud OCR nemáte, může být součástí naší dodávky OCR na platformě Rossum, které je již integrované s Team assistant. Lze automaticky vytěžovat hlavičkové i položkové údaje. Data, která jsou jednou vytěžena nebo zapsána do TASu se následně mohou zasílat např. webovou službou do dalších systémů (např. ERP).

RPA – automatizace na vstupu pro odeslání do příslušného WF podle identifikace typu dokumentu (oběh Objednávka, Smlouva, VŘ, Faktura...)

RPA (Robotic Process Automation) je řešení zaměřené na ovládání aplikací třetích stran přes jejich uživatelské rozhraní a toto není zaměření Team assistant. Team assistant automatizuje jednotlivé procesní kroky a je schopen na základě parametrů dynamicky měnit workflow. Team assistant je otevřen pro oboustrannou komunikaci s aplikacemi třetích stran a pro výměnu dat mezi aplikacemi tak využívá zdokumentované API (integrační rozhraní).

DMS – ukládání a předávání (DB URL…), verzování, platnost, funkce DMS obecně

Součástí Team assistant je Document Management System, který je velmi striktně řízen oprávněními viditelností dokumentů. Poskytuje všechny standardní funkcionality DMS, verzuje dokumenty, má skartační lhůty, full text vyhledávání. Dokumenty ve formátu PDF a obrázků jsou zobrazovány přímo v prohlížeči bez nutností stahování.

Digitální podpis (podpisovaný konečný dokument)

Team assistant poskytuje možnost podepisovat dokumenty na základě ověření přes email + SMS a ručním podpisem na elektronické dotykové zařízení (např. mobilní telefon, tablet). Funkcionalitu zajišťuje partnerská společnosti Signi a řešení je do Team assistant plně integrované.

S dokumenty podepsanými lokálně zaručeným elektronickým podpisem lze v řešení Team assistant pracovat stejným způsobem, jako s ostatními dokumenty.

Jako součást Team assistant může být dodán Zaručený elektronický archiv. Řešení slouží k podepisování dokumentů ručně nebo automatizovaně elektronickým podpisem nebo pečetí. Automatickým použitím časového razítka v průběhu životnosti dokumentu zajistíme ověřitelnost neporušenosti obsahu v souladu s právními předpisy.

Parametrizace formulářů – lze svépomocí nastavit i jiný než implicitně definovaný proces a jeho oběh?

Ano, pokročilý uživatel může vytvářet další workflow bez nutnosti využívat naše služby. Pokročilý uživatel má stejně otevřený přístup do prostředí jako konzultant na straně dodavatele.

Tvorba „SPISU“ – propojují se vzájemně dokumenty spojené společným ID či jiným způsobem?

Ano, propojujeme jednotlivé případy (ty obsahují blíže nespecifikovaný počet dokumentů). Lze si pak prokliknout ze smlouvy na fakturu, nebo objednávku apod.

WF – definování procesů nad rámec, např. ZVVZ apod.

Standardně dodáváme. Nejprve provedeme analýzu, naceníme konkrétní požadavky a zapracováváme.

Implementační partneři

Team assistant pomáhá
i v těchto firmách

čpp Vienna insurance groupLighthouse groupCERGE EIŽabkaCSG - Czechoslovak groupKooperativaPrague airportAegonFortunaVolkswagen financial servicesDr.maxAlukovCzech airlinesDaramisPojistovna VZPPlzensky krajObec PlasyŘíčanyAspironixKaprain