Dodávka procesů na klíč

Dodávka procesů na klíč

Optimalizace

podnikánípodnikánípodnikání

s Team assistant

V dnešním podnikatelském světě je pro dosažení úspěchu klíčové být konkurenceschopný a efektivní. Nástroje pro správu podnikových procesů (BPM) se staly nezbytnými pro optimalizaci procesů, zvýšení produktivity a podporu růstu.

Čas hraje klíčovou roli při implementaci nových technologií ve vaší organizaci. Proces implementace platformy Team assistant je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a minimalizoval přerušení vašich stávajících pracovních postupů. Náš zkušený tým specialistů pro implementaci spolupracuje s vaší organizací, aby zajistil hladký přechod a poskytoval komplexní podporu a know-how na každém kroku.

Analýza
a plánování

Naše spolupráce začíná důkladným zhodnocením vašich podnikových potřeb a stávajících procesů. Pracujeme ve spolupráci s vaším týmem na vytvoření jasně definovaného plánu implementace s ustanovenými milníky a časovými rámci.

Implementace a integrace

Jeden standard neodpovídá všem, proto je Team assistant přizpůsobitelný vašim stávajícím podnikovým procesům. Náš team implementuje analyzované a odsouhlasené customizace vybraných procesů zpravidla během nižších jednotek týdnů.

Testování
a spuštění

Po navržení procesů a konfiguraci v testovacím prostředí připravujeme zahájení testů naší platformy vybranými uživateli z vašeho týmu. Zajišťujeme, aby byly veškeré komponenty správně připraveny a nasazeny.

1. kolo testování

Naši specialisté a týmy zákazníků pečlivě testují platformu, ověřují funkčnost a provádějí simulace reálných scénářů.

Připomínky

Zpětná vazba z 1. kola testování je klíčová. Každá připomínka je pečlivě zvážena, diskutována a zapracována, abychom zajišťovali optimální výkon a spolehlivost.

2. kolo testování

Implementujeme připravené úpravy a proces pokračuje do 2. testovacího kola. Znovu a finálně testujeme všechny aspekty, abychom ověřili, že vše funguje, jak má.

Implementace

Po úspěšném druhém testování jsme připraveni implementovat platformu do produkčního prostředí. Tím zajišťujeme plynulý přechod a výkonnost ve skutečném provozu.

Zapomeňte na zbytečné složitosti a nekonečné papírování.

S Team assistantem získáte řešení, které vás posune vpřed. Kontaktujte nás pro více informací.

Přehledy jsou dostupné pro management i pro operativu
Propojením procesů se odstraní duplicitní zadávání dat
Zbytečné a opakující se úkoly jsou zautomatizovány
Papírové dokumenty se digitalizují a nemusí putovat po firmě
Uživatelé jsou automaticky úkolováni podle nastaveného workflow
Hlídaní plnění termínu