Přehledný centrální reporting
pro GE Aviation

GE Aviation Czech navrhuje, vyvíjí, vyrábí a servisuje turbovrtulové motory GE řady H. Tyto turbovrtulové letecké motory se využívají pro dopravní, zemědělské, cvičné a jiné letouny všeobecného letectví. Motory jsou natolik bytelné a nenáročné na údržbu, že pohánějí i letadla v extrémních podmínkách. Při jejich výrobě jsou používany  nejmodernější technologie a postupy. GE Aviation Czech je součástí společnosti GE Aviation, která je největším výrobcem letadlových motorů na  Zemi.

jaké výzvy nás čekaly

Pro potřeby managementu i operativního řízení jednotlivých oblastí bylo třeba v GE Aviation Czech vytvořit centrální přehledný reporting, aby uživatelé mohli na jednom místě pracovat s aktuálními, ucelenými a přesnými informacemi.

Uživatelé potřebovali mít jednak celkový přehled o dění ve společnosti, ale i možnost zkontrolovat detailní informace např. na úrovni výrobních transakcí, a tak snadno odhalit nesrovnalosti a řešit problémy.

60%

snížení pracnosti

JAKÁ ŘEŠENÍ JSME PŘINESLI

Po analýze business požadavků zákazníka jsme navrhli a vytvořili řešení s názvem Digital cockpit, pomocí kterého jsme byli schopni získat data z více modulů zdrojového systému eBS, ale i dalších zdrojů. Tato data jsme zpracovali v rámci datového skladu a zobrazili uživateli tak, aby bylo možné přehledně sledovat klíčové ukazatele na jednom místě.

Pomocí Oracle technologií (převážně pomocí nástroje  Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) – Oracle Answers) jsme vytvořili přehledný reporting, který díky svým přesným a včasným informacím výrazně podpořil rozhodování manažerů. Díky intenzivnímu zapojení našich zkušených business a datových konzultantů jsme v požadovaném čase úspěšně řešení nasadili.

Pomocí Digital cockpitu došlo k zefektivnění výrobního procesu díky:
• ucelenému přehlednému reportingu s možností prokliku na detail a zjištění příčiny problému
• snížení zmetkovosti
• zefektivnění příjmu materiálu (snížení času pobytu materiálu na příjmu)
• snížení zásob na skladě
• zefektivnění výrobních kapacit (snížení prostojů, maximalizace vytíženosti strojové kapacity, zvýšení produktivity lidské práce)
• sledování employee performance (efektitivita lidských zdrojů ve výrobě)
• hodnocení dodavatele
• hodnocení kvality
• realtime sledování výroby, obchodu, plánování

20

hodin ušetřené  práce týdně na ruční tvorbě reportů  

17%

snížení objemu skladu
tj. zvýšení obrátkovosti

15%

snížení skladování přebytečného materiálu

30%

Zvýšení stability leadtime (čas pracovníka strávený na výrobě komponenty)

další přidaná hodnota

Proces  je plně automatizovaný, čímž se ušetřily desítky pracovních dní určených pro redundantní zpracování dat a ruční přípravu reportů. Tím jsme ušetřili spoustu času výkonných lidí při manuální práci s daty a manažerů při dohledávání potřebných informací.

Hledáte podobné řešení?
Ozvěte se nám.

Děkujeme! Vaše zpráva byla přijata!
Brzy se Vám ozveme.
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě.