Podpora schvalování dokumentů
pro České aerolinie

Společnost České aerolinie, a.s. je česká letecká společnost s hlavní základnou na letišti Václava Havla v Praze. Jejich služby jsou založeny na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech a tradici. České aerolinie, a.s. byly založené již v roce 1923 a jedná se tak o pátou nejstarší dosud fungující aerolinii na světě.

CÍLE A POŽADAVKY,
KTERÉ JSME SI STANOVILI

V rámci skupiny byly zavedeny schvalovací postupy smluvních dokumentů. Ty byly řešeny pomocí různorodého SW. Stejným způsobem byly popsány a zpracovány i další procesy.

Cílem bylo sjednotit řídící a schvalovací procesy a současně elektronickou evidenci se zajištěním přístupu oprávněných uživatelů dle funkce a činnosti, s možností následného auditu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Zároveň byl kladen důraz na flexibilnost použité platformy s možností automatizace dalších procesů.

Očekávání od nasazení aplikace Team assistant:
▪ Přehledná elektronická evidence smluvních dokumentů
▪ Jednoduchý náhled na fázi procesu schvalování a podepisování dokumentu
▪ Rychlé a snadné přidání nové agendy/procesu.

4 688

počet uživatelů

JAKÁ ŘEŠENÍ
JSME PŘINESLI

Nasazení aplikace Team assistant pro oblast schvalování dokumentů:
▪ Sjednocení SW řešení
▪ Migrace dokumentů z původního SW do aplikace Team assistant
▪ Zabezpečení jednotného postupu napříč všemi společnostmi, pro každý typ dokumentu
▪ Vytvoření automaticky doplňované „schvalovací košilky“ dokumentu

Při úvodním modelování procesů byly využity stávající pracovní postupy a směrnice. Na základě zpětné vazby od uživatelů a na základě statistických informací o realizovaných případech jsou procesy dále průběžně optimalizovány. Součástí bylo školení koncových uživatelů i administrátorů aplikace.

Postupně byly přidávány další procesy: Seznamování s řídícími dokumenty organizace, Schvalování investičních záměrů, Žádosti o služební lety.

1

měsíce strávené definicí a testováním procesu

Aegon logo small

„Team assistant nám pomohl prosadit jednotnou metodiku zpracování smluvních dokumentů. Díky aplikaci je schvalování smluv jednoduché, všechny informace jsou na jednom místě a vždy po ruce. Možnost rozšiřovat aplikaci o další agendy je příjemný benefit, který šetří náklady na administraci dalších aplikací i školení uživatelů.“

Josef Adam
Člen představenstva

Hledáte podobné řešení?
Ozvěte se nám.

Děkujeme! Vaše zpráva byla přijata!
Brzy se Vám ozveme.
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě.