Automatizace procesů
v pojišťovně Aegon

Aegon působí na českém trhu od roku 2005 jako specialista na životní pojištění. Je součástí velké nadnárodní společnosti, se kterou sdílí základní poslání - pomáhat lidem převzít zodpovědnost za jejich finanční budoucnost.

VÝZVY, KTERÉ
NÁS ČEKALY

S ohledem na růst a rozvoj společnosti vznesla finanční ředitelka společnosti požadavek na vytvoření uceleného řešení pro podporu administrativních procesů. Zvláště pro přijaté faktury bylo třeba nastavit jasná pravidla jejich zpracování a mít v každém okamžiku přehled o stavu každé faktury. A to při využití stávajícího dokumentového úložiště Livelink.

20%

odhadovaná úspora času zpracování přijatých faktur

JAKÁ ŘEŠENÍ
JSME PŘINESLI

Jako optimální řešení pro pokrytí potřeb a požadavků společnosti Aegon jsme navrhli aplikaci Team assistant. Jedná se o řešení pro podporu procesního řízení, které koncovým uživatelům poskytuje efektivní běh procesů, správu dokumentů a přehled o okamžitém stavu jednotlivých procesů.

Team assistant jsme navrhli nasadit pro oblasti Přijaté faktury a Nákupní objednávky. Pro tyto procesy byla nastavena jednotná pravidla jejich zpracování.

Vytvořili jsme integrační rozhraní mezi ekonomickým systémem a aplikací Team assistant. Důležité informace o zpracování přijatých faktur jsou tak automaticky propisovány do ekonomického systému.

Vytvořili jsme integrační rozhraní mezi stávajícím dokumentovým úložištěm Livelink a aplikací Team assistant. Místo dosavadního fyzického oběhu papírových dokumentů jsou dokumenty naskenovány, uloženy na jednotné místo do dokumentového úložiště Livelink a proces schvalování objednávek, faktur a smluv probíhá elektronicky prostřednictvím aplikace Team assistant.

2

integrační rozhraní vytvořena
v rámci projektu

DALŠÍ PŘIDANÁ
HODNOTA

Každý uživatel má v každém okamžiku přehled, v jaké fázi zpracování je každá přijatá faktura.

Finanční oddělení má okamžitou odpověď pro volajícího dodavatele, zda byla jeho faktura proplacena.

Jasné vymezení organizační struktury a systému rolí zaručuje, že se každému úkolu bude ve správný čas věnovat správný řešitel. Zároveň jednotliví uživatelé mají přístup jen k těm dokumentům a informacím, ke kterým mají oprávnění.

100

uživatelů

Aegon logo small

„Team assistant byl pořízen primárně pro zefektivnění papírového schvalování faktur přijatých. Dříve složitý systém byl jednoduše nahrazen automatizovaným řešením, které přineslo nemalou úsporu provozních kapacit spojených s touto agendou.“

Katarína Dupláková
Finanční ředitelka

Hledáte podobné řešení?
Ozvěte se nám.

Děkujeme! Vaše zpráva byla přijata!
Brzy se Vám ozveme.
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě.